Δικαιοσύνη

This page is also available in:

 • Εγκριθείσα on 11/12/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/491-EESC-2013-6311
  Civil Society Organisations - GR III
  Romania
  Plenary session number
  494
  -
  EESC opinion: European Public Prosecutor's Office
 • Εγκριθείσα on 17/10/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/489-EESC-2013-5155
  Civil Society Organisations - GR III
  Hungary
  Plenary session number
  493
  -
  Socio-economic integration of Roma
 • Εγκριθείσα on 18/09/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/488-EESC-2013-01-01-4678
  Plenary session number
  492
  -
  EESC opinion: Return of cultural objects (recast)
 • Εγκριθείσα on 23/05/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  ECO/346-EESC-2013-01-01-2896
  Plenary session number
  490
  -
  Protection of the euro against counterfeiting by criminal law
 • Εγκριθείσα on 18/09/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/444-EESC-2012-01-01-367
  Workers - GR II
  Sweden
  Plenary session number
  483
  -
  EESC opinion: Vulnerable groups' rights at the workplace – in particular issues of discrimination based on sexual orientation
 • Εγκριθείσα on 18/09/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/465-EESC-2012-01-01-1416
  Workers - GR II
  Portugal
  Plenary session number
  483
  -
  EESC opinion: Eradicating domestic violence against women.
 • Εγκριθείσα on 11/07/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/454-EESC-2012-1580
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  482
  -
  EESC opinion: Justice Programme
 • Εγκριθείσα on 11/07/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/459-EESC-2012-1584
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  482
  -
  EESC opinion: Proceeds of crime
 • Εγκριθείσα on 24/05/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/441-EESC-2012-1302
  Civil Society Organisations - GR III
  Hungary
  Plenary session number
  481
  -
  EESC opinion: European drug policy
 • Εγκριθείσα on 23/05/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  SOC/455-EESC-2012-1303
  Civil Society Organisations - GR III
  Portugal
  Plenary session number
  481
  -
  EESC opinion: General Data Protection Regulation