Δικαιοσύνη

This page is also available in

Displaying 31 - 40 of 49

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 16/07/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/333-EESC-2009-1210
Σύνοδος ολομέλειας: 
455 -
Jul 15, 2009 Jul 16, 2009

EESC opinion: Criteria and mechanisms for determining the Member State responsible - international protection

Opinion
Εγκριθείσα on 09/07/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/307-EESC-2008-1212
Σύνοδος ολομέλειας: 
446 -
Jul 09, 2008 Jul 10, 2008

EESC opinion: Single application procedure for a single permit for third-country nationals

Opinion
Εγκριθείσα on 20/04/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/223-EESC-2006-587
Σύνοδος ολομέλειας: 
426 -
Apr 20, 2006 Apr 21, 2006

Migration and international protection

Opinion
Εγκριθείσα on 20/04/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/235-EESC-2006-588
Σύνοδος ολομέλειας: 
426 -
Apr 20, 2006 Apr 21, 2006

Maintenance obligations

Pages