Δικαιοσύνη

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 65

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 26/02/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/722-EESC-2013-07000-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
496 -
Feb 26, 2014 Feb 27, 2014

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Jurisdiction in civil and commercial matters

Opinion
Εγκριθείσα on 21/01/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/480-EESC-2013-2138
Σύνοδος ολομέλειας: 
495 -
Jan 21, 2014 Jan 22, 2014

Five years into the economic and financial crisis which spread from the United States to engulf Europe, it is all the more necessary to carry out a quantitative and qualitative assessment of the shadow economy and undeclared work in the European Union. The EESC calls for the fight against the shadow economy also to look beyond EU borders and for corporate social responsibility to be applied where minimum decent working standards are lacking in third countries subcontracting for EU companies.

EESC opinion: A strategy against the shadow economy and undeclared work

Opinion
Εγκριθείσα on 21/01/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/497-EESC-2013-6166
Σύνοδος ολομέλειας: 
495 -
Jan 21, 2014 Jan 22, 2014

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: New psychoactive substances

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/444-EESC-2012-367
Σύνοδος ολομέλειας: 
483 -
Sep 18, 2012 Sep 19, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Vulnerable groups' rights at the workplace – in particular issues of discrimination based on sexual orientation

Pages