Βιωσιμότητα τροφίμων

This page is also available in:

Τα τρόφιμα βρίσκονται στο κέντρο της ζωής μας, αποτελούν δε αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ωστόσο, οι τροφές που καταναλώνουμε, ο τρόπος που τις παράγουμε και οι ποσότητες που σπαταλούνται έχουν μείζονα αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνία στο σύνολό της:

 • Οι πολίτες –και ιδίως τα παιδιά– αντιμετωπίζουν ολοένα συχνότερα προβλήματα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας λόγω ανθυγιεινής διατροφής.
 • Οι αγρότες και οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τα προϊόντα τους.
 • Ένα τρίτο των τροφίμων χάνεται ή σπαταλάται κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους.
 • Το περιβάλλον υφίσταται τις συνέπειες, μέσω των δραματικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, την υποβάθμιση του εδάφους κλπ.

Η κρίση COVID-19 αποτελεί προειδοποίηση για την ανάγκη αλλαγής. Κατέστησε σαφές ότι η διαδρομή των τροφίμων από «το αγρόκτημα στο πιάτο» δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, και κατέδειξε την αλληλοσύνδεση των φορέων και των δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων. Η ανάγκη για αλυσίδες εφοδιασμού δίκαιες, αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες, που θα καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ώστε να ωφεληθούν ισότιμα οι πολίτες, οι γεωργοί, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

Η ΕΟΚΕ πρωτοστατεί εδώ και χρόνια στην προώθηση μιας βιώσιμης και ολοκληρωμένης πολιτικής τροφίμων. Αυτή η ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και διασυνδεδεμένων προκλήσεων που επηρεάζουν τα συστήματα τροφίμων· την επίτευξη οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικοπολιτιστικής βιωσιμότητας· τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης και της συνεκτικότητας μεταξύ των τομέων πολιτικής (όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η υγεία, η παιδεία, το εμπόριο, η οικονομία, η τεχνολογία κλπ.)· και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.

 • Εγκριθείσα on 14/11/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/649-EESC-2012-1765
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  484
  -
  EESC opinion: European Consumer Agenda
 • Εγκριθείσα on 11/07/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/560-EESC-2012-1596
  Civil Society Organisations - GR III
  Latvia
  Plenary session number
  482
  -
  EESC Opinion: Promoting the tastes of Europe
 • Εγκριθείσα on 11/07/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/541-EESC-2012-1593
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  482
  -
  EESC Opinion: Cooperatives and agri-food development
 • Εγκριθείσα on 23/05/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/563-EESC-2012-01-01-1312
  Plenary session number
  481
  -
  EESC Opinon: Radioactive substances in drinking water (cat. C)
 • Εγκριθείσα on 23/05/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/559-EESC-2012-01-01-1310
  Plenary session number
  481
  -
  EESC Opinion: Food standards and food safety/powers to the EC (cat. C)
 • Εγκριθείσα on 28/03/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/551-EESC-2012-01-01-834
  Plenary session number
  479
  -
  EESC Opinion: Labelling of dangerous substances
 • Εγκριθείσα on 18/01/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/513-EESC-2012-01-01-149
  Workers - GR II
  Netherlands
  Plenary session number
  477
  -
  In December 2010 the Committee adopted an opinion on the cultivation of GMO's in the EU, CESE 1623/2010 (NAT/480). The opinion was of a predominantly legal character. Nevertheless, it concerns an issue which is extremely complex in nature, and on which many different opinions exist between Member States. A long series of amendments were tabled on the draft opinion both in the Section and the Plenary. Furthermore, given the fact that the file is currently at the centre of discussion between EU institutions and that a total review of the EU legislative framework for GMO's is foreseen in 2012, the Committee may have to take a position again next year. Therefore, the requesting body is of the opinion that the issue of GMO's merits a supplementary opinion to explore the state of affairs in biotechnology and shed some light on the more technical questions of its application.
  EESC Opinion: GMOs in the EU (additional opinion)
 • Εγκριθείσα on 07/12/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/527-EESC-2011-01-01-1861
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  476
  -
  EESC Opinion: Geographical indications of aromatised wine products
 • Εγκριθείσα on 07/12/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/525-EESC-2011-1859
  Civil Society Organisations - GR III
  Bulgaria
  Plenary session number
  476
  -
  EESC Opinion: Promoting the tastes of Europe
 • Εγκριθείσα on 26/10/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/518-EESC-2011-01-01-1604
  Employers - GR I
  United Kingdom
  Plenary session number
  475
  -
  EESC Opinion: Food for infants and special medical purposes