Βιωσιμότητα τροφίμων

This page is also available in:

Τα τρόφιμα βρίσκονται στο κέντρο της ζωής μας, αποτελούν δε αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ωστόσο, οι τροφές που καταναλώνουμε, ο τρόπος που τις παράγουμε και οι ποσότητες που σπαταλούνται έχουν μείζονα αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, τους φυσικούς πόρους και την κοινωνία στο σύνολό της:

 • Οι πολίτες –και ιδίως τα παιδιά– αντιμετωπίζουν ολοένα συχνότερα προβλήματα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας λόγω ανθυγιεινής διατροφής.
 • Οι αγρότες και οι εργαζόμενοι δεν λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή για τα προϊόντα τους.
 • Ένα τρίτο των τροφίμων χάνεται ή σπαταλάται κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους.
 • Το περιβάλλον υφίσταται τις συνέπειες, μέσω των δραματικών επιπτώσεων της παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων στην κλιματική αλλαγή, την απώλεια βιοποικιλότητας, τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, την υποβάθμιση του εδάφους κλπ.

Η κρίση COVID-19 αποτελεί προειδοποίηση για την ανάγκη αλλαγής. Κατέστησε σαφές ότι η διαδρομή των τροφίμων από «το αγρόκτημα στο πιάτο» δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη, και κατέδειξε την αλληλοσύνδεση των φορέων και των δραστηριοτήτων σε ολόκληρο το σύστημα τροφίμων. Η ανάγκη για αλυσίδες εφοδιασμού δίκαιες, αποδοτικές ως προς τη χρήση των πόρων, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμες, που θα καλύπτουν ολόκληρο τον τομέα της γεωργίας και των τροφίμων, είναι μεγαλύτερη από ποτέ, ώστε να ωφεληθούν ισότιμα οι πολίτες, οι γεωργοί, οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις.

Η ΕΟΚΕ πρωτοστατεί εδώ και χρόνια στην προώθηση μιας βιώσιμης και ολοκληρωμένης πολιτικής τροφίμων. Αυτή η ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των πολλαπλών και διασυνδεδεμένων προκλήσεων που επηρεάζουν τα συστήματα τροφίμων· την επίτευξη οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικοπολιτιστικής βιωσιμότητας· τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης και της συνεκτικότητας μεταξύ των τομέων πολιτικής (όπως η γεωργία, το περιβάλλον, η υγεία, η παιδεία, το εμπόριο, η οικονομία, η τεχνολογία κλπ.)· και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διακυβέρνησης.

 • Εγκριθείσα on 04/06/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/645-EESC-2014-01-01-2896
  Plenary session number
  499
  -

  Opinion on the Proposal for a Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to caseins and caseinates intended for human consumption and repealing Council Directive 83/417/EEC

   

   

  Caseins and caseinates (category C)
 • Εγκριθείσα on 01/04/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/635-EESC-2014-01-01-933
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Novel food and cloning
 • Εγκριθείσα on 01/04/2014
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/625-EESC-2014-01-01-10
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  498
  -

   

   

  Promotion measures for agricultural products
 • Εγκριθείσα on 16/10/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/621-EESC-2013-01-01-6207
  Plenary session number
  493
  -
  Maximum levels of radioactive contamination of food and feed (category C)
 • Εγκριθείσα on 16/10/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/611-EESC-2013-01-01-4014
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  493
  -
  Regulation on official controls
 • Εγκριθείσα on 18/09/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/595-EESC-2013-01-01-2634
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  492
  -
  There is a global increase in demand for bioenergy. This is a positive development if managed sustainably. It can contribute to several policy objectives such as agricultural and rural development, climate change mitigation and better energy access and security [...] The opinion aim to look into options for promoting sustainable production of "food and fuel", and particularly how civil society can contribute. What does the EU biofuel policy mean for European and global food security? What regulatory frameworks are necessary to make it sustainable? What support for implementation is needed? How can the competition of land-use be better managed?
  Food security and bioenergy
 • Εγκριθείσα on 18/09/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/705-EESC-2013-4753
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  492
  -
  EESC opinion: Biocidal products
 • Εγκριθείσα on 11/07/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  INT/683-EESC-2013-01-01-1697
  Employers - GR I
  Slovakia
  Plenary session number
  491
  -
  EESC opinion: Unfair trading practices / supply chain
 • Εγκριθείσα on 10/07/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/599-EESC-2013-3028
  Civil Society Organisations - GR III
  Lithuania
  Plenary session number
  491
  -
  Trade arrangements/processing of agricultural products
 • Εγκριθείσα on 14/11/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/580-EESC-0000-01-01-2304
  Plenary session number
  484
  -
  Opinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 2001/110/EC relating to honey
  EESC Opinion: Honey (amending Directive 2001/110/EC) (category C)