Αυτοκινητοβιομηχανία

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 26

Pages

Εγκριθείσα on 12/07/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/644-EESC-2012-1574
Σύνοδος ολομέλειας: 
482 -
Jul 11, 2012 Jul 12, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Simplifying the transfer of motor vehicles within the Single Market

Εγκριθείσα on 12/12/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/660-EESC-2012-2015
Σύνοδος ολομέλειας: 
485 -
Dec 12, 2012 Dec 13, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: CO2 emissions – passenger cars and commercial vehicles (2012)

Εγκριθείσα on 23/05/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/109-EESC-2012-2487

CARS 2020 - An Action Plan for a competitive and sustainable automotive industry in Europe (communication) (Rolling programme) COM(2012) 636 final

Εγκριθείσα on 29/04/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/737-EESC-2014-01604-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
498 -
Apr 29, 2014 Apr 30, 2014

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Reduction of pollutant emissions from road vehicles

Εγκριθείσα on 20/09/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/148-EESC

The European car industry employs 2.5 million workers. Together they account for 8% of total value added in industry. Indirectly the sector provides employment for 12 million workers. European exports of cars are twice as big as imports, resulting in a large trade surplus. European assembly plants produce one out of three cars worldwide. The sector is highly innovative as it accounts for 20% of industrial research funding in Europe. 

The automotive industry on the brink of a new paradigm? (Information report)

Εγκριθείσα on 05/07/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
TEN/632-EESC-2017
Σύνοδος ολομέλειας: 
527 -
Jul 05, 2017 Jul 06, 2017

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Implications of the digitalisation and robotisation of transport on EU policy-making

Εγκριθείσα on 18/10/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/827-EESC-2017-03111-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
529 -
Oct 18, 2017 Oct 19, 2017

With this opinion, the EESC welcomes the proposal to monitor and disseminate CO2 readings of HDVs newly registered in EU, and provides customers with clear information concerning consumption. A balance should be striked between targets that can be achieved in the short to medium-term and the longer-term goal of zero-emission road transport.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Emissions / heavy duty vehicles

Pages