Αυτοκινητοβιομηχανία

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 23

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 29/04/2014
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/737-EESC-2014-01604-00-00-AC-TRA
Σύνοδος ολομέλειας: 
498 -
Apr 29, 2014 Apr 30, 2014

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Reduction of pollutant emissions from road vehicles

Opinion
Εγκριθείσα on 23/05/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/109-EESC-2012-2487

CARS 2020 - An Action Plan for a competitive and sustainable automotive industry in Europe (communication) (Rolling programme) COM(2012) 636 final

Opinion
Εγκριθείσα on 12/12/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/660-EESC-2012-2015
Σύνοδος ολομέλειας: 
485 -
Dec 12, 2012 Dec 13, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: CO2 emissions – passenger cars and commercial vehicles (2012)

Opinion
Εγκριθείσα on 12/07/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/644-EESC-2012-1574
Σύνοδος ολομέλειας: 
482 -
Jul 11, 2012 Jul 12, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Simplifying the transfer of motor vehicles within the Single Market

Opinion
Εγκριθείσα on 04/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/80-EESC-2011-805

In the framework of this opinion a hearing (Agricultural machinery and construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?) was organized in Bologna, Italy, on 11 November 2010.

Agricultural machinery, construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?

Pages