Αυτοκινητοβιομηχανία

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 26

Pages

Εγκριθείσα on 04/05/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/80-EESC-2011-805

In the framework of this opinion a hearing (Agricultural machinery and construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?) was organized in Bologna, Italy, on 11 November 2010.

Agricultural machinery, construction and handling equipment: what is the best way out of the crisis?

Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/857-EESC-2018-02875-00-00-AC-TRA

The EESC regrets that the Commission has not taken this opportunity to anticipate the changes connected to driverless motor vehicles, despite the comments included in the impact assessment accompanying the proposal. The EESC recommends that the Commission set, as regards harmonisation of minimum amounts of cover, a final deadline for completing the implementation of minimum compensation thresholds.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Civil liability insurance/motor vehicles

Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/863-EESC-2018-02860-00-00-AC-TRA

The majority of road accidents are down to human error alone, so a comprehensive approach to road safety is needed. It should cover driver behaviour, the working conditions and skills of professional drivers, and infrastructure.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Vehicle safety / protection of vulnerable road users

Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/866-EESC-2018-03801-00-00-AC-TRA

The EESC welcomes the proposal that follows feedback received by stakeholders and Member States in the first implementation period.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles

Εγκριθείσα on 12/07/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/644-EESC-2012-1574
Σύνοδος ολομέλειας: 
482 -
Jul 11, 2012 Jul 12, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Simplifying the transfer of motor vehicles within the Single Market

Εγκριθείσα on 12/12/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/660-EESC-2012-2015
Σύνοδος ολομέλειας: 
485 -
Dec 12, 2012 Dec 13, 2012

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: CO2 emissions – passenger cars and commercial vehicles (2012)

Εγκριθείσα on 23/05/2013
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/109-EESC-2012-2487

CARS 2020 - An Action Plan for a competitive and sustainable automotive industry in Europe (communication) (Rolling programme) COM(2012) 636 final

Pages