Ανταγωνιστικότητα

This page is also available in

Displaying 81 - 88 of 88

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 14/11/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/647-EESC-2012-1689
Σύνοδος ολομέλειας: 
484 -
Nov 14, 2012 Nov 15, 2012

State aid modernisation is of strategic importance for the EU in a highly competitive globalised economy. The EESC shares in its opinion the Commission's vision but considers that this ambitious reform needs clarification in certain respects. The importance of this reform and of the EESC's opinion is illustrated by the fact that the rapporteur was invited to meet personally with the Commissioner Almunia.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: State aid modernisation

Opinion
Εγκριθείσα on 29/03/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
INT/619-EESC-2012-808
Σύνοδος ολομέλειας: 
479 -
Mar 28, 2012 Mar 29, 2012

The EESC supports the general principles of this program but believes it should also strengthen the support and advice to SMEs in consultation with all professional organizations. The Committee also considers that promoting access to finance and encouraging an entrepreneurial culture should be the core issues of this new regulation.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Competitiveness Programme

Pages