Ανάπτυξη

This page is also available in

Displaying 121 - 128 of 128

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 24/05/2012
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/308-EESC-2012-1299
Σύνοδος ολομέλειας: 
481 -
May 23, 2012 May 24, 2012

The Committee reiterates that the ambitious challenges facing the EU make it not only desirable but also necessary to increase the size of the EU budget so as to revitalise economic growth and employment. Furthermore, it welcomes the moves to improve and simplify the structure of the EU budget, so as to substantially deflate the issues of fair return and horizontal fairness between the Member States, focusing instead on effectively achieving Europe's strategic objectives. The EU budget should be exemplary, efficient, effective and transparent, so that it gains credibility in the eyes of the European public.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Budget 2014-2020

Opinion
Εγκριθείσα on 14/07/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/297-EESC-2011-1170
Σύνοδος ολομέλειας: 
473 -
Jul 13, 2011 Jul 14, 2011

The EESC calls for financial education to become a compulsory subject on the school curriculum, and this education should be followed up in training and retraining programmes for workers. As a subject, financial education should encourage responsible saving and promote socially responsible financial products.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Financial education and responsible consumption of financial products

Opinion
Εγκριθείσα on 17/05/2006
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/167-EESC-2006-740
Σύνοδος ολομέλειας: 
427 -
May 17, 2006 May 18, 2006

Flexicurity: the case of Denmark

Opinion
Εγκριθείσα on 10/03/2005
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/143-EESC-2005-255
Σύνοδος ολομέλειας: 
415 -
Mar 09, 2005 Mar 10, 2005
Opinion
Εγκριθείσα on 27/10/2004
Έγγραφα αναφοράς: 
ECO/139-EESC-2004-1439
Σύνοδος ολομέλειας: 
412 -
Oct 27, 2004 Oct 28, 2004

Business competitiveness

Pages