Άμυνα και αεροναυπηγική

This page is also available in

Displaying 11 - 18 of 18

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 17/12/2009
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/71-EESC-2009-1944
Σύνοδος ολομέλειας: 
458 -
Dec 16, 2009 Dec 17, 2009

In the framework of this opinion a hearing (European Aviation Relief Programme) was organized in brussels, on 26 October 2009.
Please click on "Related sub-themes" below to see other opinions on this topic.

European aviation relief programme

Opinion
Εγκριθείσα on 03/12/2008
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/47-EESC-2008-1921
Σύνοδος ολομέλειας: 
449 -
Dec 03, 2008 Dec 04, 2008

Aeronautics industry

Opinion
Εγκριθείσα on 01/09/2003
Έγγραφα αναφοράς: 
CCMI/5-EESC-2003-875

SUPPLEMENTARY OPINION of the Consultative Commission on Industrial Change on the Communication from the European Commission on European defence - Industrial and market issues: Towards an EU defence equipment policy COM(2003) 113 final

Pages