Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 61 - 64 of 64

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 27/10/2011
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/501-EESC-2011-1602
Σύνοδος ολομέλειας: 
475 -
Oct 26, 2011 Oct 27, 2011

The Committee welcomes the intention to radically reform the European Common Fisheries Policy (ECP) and in particular its objective to establish a de-centralised policy, less dependent on detailed decisions taken in Brussels and allowing more opportunity for local and regional involvement in fisheries management. However, the essential detail, clarity and sanctions regime needed for such a policy to work effectively is missing and needs to be included.

EESC Opinion: Regional areas/ management of fish stocks

Pages