Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 65

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 06/12/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/493-EESC-2017

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Initiative for the sustainable development of the Blue Economy in the Western Mediterranean (Communication)

Opinion
Εγκριθείσα on 14/12/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/697-EESC-2016-05444-00-00-AC-TRA

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and fisheries exploiting those stocks

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/683-EESC-2016-02507-00-00-AC-TRA

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Conservation of fishery resources and protection of marine ecosystems through technical measures

Opinion
Εγκριθείσα on 25/05/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
SOC/534-EESC-2016-00688-00-01-ac-tra

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: European Border and Coast Guard

Pages