Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 21 - 30 of 68

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/745-EESC-2018-03230

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish

Opinion
Εγκριθείσα on 06/12/2017
Έγγραφα αναφοράς: 
REX/493-EESC-2017

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Initiative for the sustainable development of the Blue Economy in the Western Mediterranean (Communication)

Opinion
Εγκριθείσα on 14/12/2016
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/697-EESC-2016-05444-00-00-AC-TRA

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual plan for demersal stocks in the North Sea and fisheries exploiting those stocks

Pages