Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια

This page is also available in

Displaying 11 - 20 of 64

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 23/01/2019
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/757-EESC-2018

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Conservation and control measures applicable in the Regulatory Area of the Northwest Atlantic Fisheries Organisation

Opinion
Εγκριθείσα on 19/09/2018
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/745-EESC-2018-03230

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Multiannual recovery plan for Mediterranean swordfish

Pages