ΑΚΕ και Αφρική

This page is also available in:

Από την πρώτη Σύμβαση του Λομέ (1975) μέχρι τη συμφωνία του Κοτονού (2000-2021), οι εταιρικές σχέσεις ΕΕ-ΑΚΕ διέπουν τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και 79 χωρών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), που πρόσφατα συγκρότησαν τον Οργανισμό Κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΟΚΑΚΕ).

Καθ' όλη αυτήν την περίοδο, η ΕΟΚΕ, από κοινού με την κοινωνία των πολιτών των χωρών ΑΚΕ, αγωνίστηκε για την αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που επιτελούν οι μη κρατικοί φορείς στην αναπτυξιακή διαδικασία μέχρι την επίτευξη αυτής της αναγνώρισης στη Συμφωνία του Κοτονού, που ανέθετε στην ΕΟΚΕ τη διοργάνωση δραστηριοτήτων και διαβουλεύσεων με «ομάδες οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων ΑΚΕ-ΕΕ» προκειμένου να συλλέξει τις απόψεις και να δώσει φωνή στην οργανωμένη κοινωνία των πολιτών. Στόχος ήταν η καλλιέργεια ανταλλαγών και η παροχή συστάσεων σχετικά με ζητήματα και πολιτικές που σχετίζονται με τις σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ, οι οποίες θα διαβιβάζονται μεταγενέστερα στους ηγέτες της ΕΕ και της ΑΚΕ.

Πρακτικά, οι δραστηριότητες της ΕΟΚΕ αναφορικά με τις σχέσεις ΕΕ-ΟΚΑΚΕ εκτελούνται πρωτίστως υπό την καθοδήγηση μιας πολυδεκτικής επιτροπής παρακολούθησης ΑΚΕ-ΕΚΕ που αποτελείται από μέλη της ΕΟΚΕ και εκπροσώπους ομάδων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των χωρών ΑΚΕ

Η επιτροπή παρακολούθησης «ΑΚΕ-ΕΕ» διατηρεί τακτικές επαφές με τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες ΑΚΕ σε διάφορα επίπεδα, μέσω:

 • τακτικών συνεδριάσεων της επιτροπής παρακολούθησης «ΑΚΕ-ΕΕ»·
 • περιφερειακών σεμιναρίων στις χώρες ΑΚΕ, τα οποία παρέχουν φόρουμ για τη συζήτηση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών σε διαφορετική κάθε φορά περιοχή
 • ανά τριετία Γενικών Συνελεύσεων των ομάδων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων ΑΚΕ-ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Η ΕΟΚΕ διατηρεί επίσης τακτικές επαφές με τους εκπροσώπους ομάδων οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων της Αφρικανικής Ένωσης, στο πλαίσιο της Κοινής Στρατηγικής ΕΕ-Αφρικής. Ειδικότερα, η ΕΟΚΕ πραγματοποιεί ετήσιες συνεδριάσεις με το Δίκτυο Οικονομικών και Κοινωνικών Παραγόντων ΕΕ-Αφρικής.

Η ΕΟΚΕ διατηρεί εδώ και πολλά χρόνια τακτικές επαφές με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, υποβάλλοντας έκθεση για τις δραστηριότητές της σε συνεδρίες της Ολομέλειας.

Η ΕΟΚΕ είναι επίσης σε στενή επαφή με διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών, εργαζομένων, αγροτών, συνεταιρισμών και καταναλωτών. Οι εν λόγω οργανώσεις διορίζουν τους εκπροσώπους των χωρών ΑΚΕ που καλούνται στις συνεδριάσεις της ΕΟΚΕ, συμπεριλαμβανομένης της επιτροπής παρακολούθησης «ΑΚΕ-ΕΕ».

 • Εγκριθείσα on 17/10/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/386-EESC-2013-01-01-4374
  Employers - GR I
  Czech Republic
  Plenary session number
  493
  -

  Given the EESC specific expertise, the EESC's opinion is particularly sought on the role of the private sector –taking into account its diversity from SMEs to multinational companies- in fostering smart and sustainable economic growth and creating jobs, as well as investing in training, education, research and innovation, key enabling technologies such as information and communication technologies (ICT). Corporate Social Responsibility initiatives, Public-Private Partnerships, joint innovation and inclusive business models could also be issues to be investigated. Possible mechanisms, processes allowing the involvement of the "private sector" in a global partnership for development in a post 2015 framework would also be of interest.

  Involvement of the private sector in the post 2015 development framework
 • Εγκριθείσα on 22/05/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/372-EESC-2013-2417
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  490
  -

  The opinion of the EESC should consider different options and scenarios for post-2015 and develop proposals on how to involve civil society more extensively in the process.

  A Decent life for All: Ending poverty and giving the world a sustainable future
 • Εγκριθείσα on 12/03/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/364-EESC-2013-01-01-2030
  Workers - GR II
  Spain
  In this opinion, the EESC will aim to adopt a stance on the role of social protection in development policy. This is likely to be one of the main topics in the debate about the new goals of development policy which are to replace the Millennium Development Goals after 2015.
  Social protection in European Union development cooperation
 • Εγκριθείσα on 09/01/2013
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/362-EESC-2012-01-01-2054
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  486
  -
  The EESC considers that the EU's underlying objectives for the renewed EU-Pacific development Partnership are ambitious, but believes that the implementing arrangements, which mainly concern environmental protection and biodiversity conservation in the region, are not clear. Synergies are needed with other organisations to address the impact of climate change, which has a cross-cutting impact on national and multilateral policies as well as social and economic repercussions. Issues associated with the impact of climate change should be incorporated in the area's comprehensive environmental policies and ensure coherent behaviour and actions. To this end, the active involvement of all local stakeholders is necessary.
  Towards a renewed EU-Pacific development Partnership
 • Εγκριθείσα on 24/05/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/348-EESC-2012-01-01-1318
  Workers - GR II
  France

  EU support for good governance and human rights (pillar of the agenda for change) should be aimed at promoting a human rights-based approach to development whose features are: participation in political processes, democratic ownership and empowerment of rights holders; human rights compliance systems on internationally agreed commitments; policy coherence between human rights, aid, and economic policies.

  Increasing the impact of EU Development Policy Agenda for change / The future approach to EU Budget Support to third countries
 • Εγκριθείσα on 28/03/2012
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/349-EESC-2012-01-01-839
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  479
  -
  Civil society involvement in the EU's development policies
 • Εγκριθείσα on 15/07/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/302-EESC-2010-992
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  464
  -
  Social Economy in Africa
 • Εγκριθείσα on 29/04/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  TEN/403-EESC-2010-01-01-650
  Employers - GR I
  Netherlands
  Plenary session number
  462
  -
  Connecting Africa and Europe: working towards strengthening transport cooperation
 • Εγκριθείσα on 01/10/2009
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/268-EESC-2009-1478
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
  The EU, Africa and China