Αγροτική ανάπτυξη

This page is also available in:

 • Adopted on 21/09/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/322-EESC-2011-01-01-1393
  Employers - GR I
  Slovenia
  Plenary session number
  474
  -
 • Adopted on 21/09/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  REX/330-EESC-2011-425
  Civil Society Organisations - GR III
  Spain
  Plenary session number
  474
  -

  The opinion examines what has become a key sector in the Euromed region. The uprisings in the Euromed region, besides putting the spotlight on the abuses of autocratic dictators, have also drawn attention to the urgent need for economic and social development, especially in rural areas. Food insecurity and high food prices are set to remain a problem in the region.

 • Adopted on 05/05/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/508-EESC-2011-815
  Civil Society Organisations - GR III
  Greece
  Plenary session number
  471
  -
 • Adopted on 16/03/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/509-EESC-2011-01-01-536
  Employers - GR I
  Portugal
  Plenary session number
  470
  -
 • Adopted on 16/02/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/489-EESC-2011-357
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  469
  -
 • Adopted on 16/02/2011
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/485-EESC-2011-01-01-356
  Employers - GR I
  Spain
  Plenary session number
  469
  -
 • Adopted on 18/03/2010
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/449-EESC-2010-452
  Civil Society Organisations - GR III
  Germany
  Plenary session number
  461
  -
 • Adopted on 23/10/2008
  Έγγραφα αναφοράς
  NAT/409-EESC-2008-1670
  Employers - GR I
  Netherlands
  Civil Society Organisations - GR III
  Finland
  Plenary session number
  448
  -