Αγροτική ανάπτυξη

This page is also available in

Displaying 1 - 10 of 43

Pages

Opinion
Εγκριθείσα on 13/07/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/891-EESC-2023
Σύνοδος ολομέλειας: 
580 -
Jul 12, 2023 Jul 13, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Sustainable water management and climate emergency: circular and other solutions for the EU agri-food system in a future "Blue Deal"

Opinion
Υπό επεξεργασία (updated on 13/09/2023)
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/893-EESC
Σύνοδος ολομέλειας: 
583 -
Dec 13, 2023 Dec 14, 2023
Opinion
Εγκριθείσα on 25/01/2023
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/841-EESC-2021
Σύνοδος ολομέλειας: 
575 -
Jan 24, 2023 Jan 25, 2023

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Nature restoration targets under EU biodiversity strategy

Opinion
Εγκριθείσα on 21/09/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/859-EESC-2022

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Energy and digital transition in rural areas

Downloads: 

Household Internet connection in Europe, Eurostat

Connexion à l'Internet des ménages en Europe, Eurostat

Opinion
Εγκριθείσα on 23/02/2022
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/842-EESC-2021

Waste transport can involve hazardous materials that are harmful to human health and the environment. The EU therefore has rules in place on waste shipments (Regulation 1013/2006) and the Commission intends to review the EU rules on waste shipments. 

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Waste shipments – revision of EU rules

Opinion
Εγκριθείσα on 20/10/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/820-EESC-2021

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: Towards a holistic strategy on sustainable rural/urban development (own-initiative opinion)

Opinion
Εγκριθείσα on 27/04/2021
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/806-EESC-2020

The Commission is undertaking a series of evaluations of the Common Agricultural Policy for the timeframe 2014-2020, assessing performance against the CAP's general objectives. Since the evaluation targets CAP socioeconomic impacts, representing a wide-ranging scope, the EESC provided a complementary evaluation focusing on five countries whose selection has been made together with the Commission in order to maximise complementarity and added value to the EC evaluation.

Information report: Evaluation on the CAP's impact on territorial development of rural areas (Information report)

Opinion
Εγκριθείσα on 18/09/2020
Έγγραφα αναφοράς: 
NAT/790-EESC-2020

The EESC, through its consultation and platform can offer an expert, objective view that identifies key priorities for future rural policy, thereby considering in particular the needs of the vulnerable regions. Rural-proofing needs to be reinvigorated alongside specific rural policies while transgenerational and smart community measures need to be mainstreamed.

Γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ: An integrated approach for the EU's rural areas, with particular emphasis on vulnerable regions (own-initiative opinion)

Pages