Συμβουλευτική Επιτροπή «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος»

This page is also available in

Η Συμβουλευτική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΣΕ-ΕΟΧ) αποτελεί μέρος της Συμφωνίας ΕΟΧ (άρθρο 96) και δημιουργήθηκε όταν τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία, το 1994. Αντιπροσωπεύει εργοδότες, εργαζόμενους και άλλους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών των κρατών μελών του ΕΟΧ. Τα μέλη εκτός ΕΕ περιλαμβάνουν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία. Η Ελβετία αποστέλλει παρατηρητές.

Η επιτροπή συγκροτείται από εκπροσώπους της ΕΟΚΕ και της συμβουλευτικής επιτροπής ΕΖΕΣ. Η ΣΕ-ΕΟΧ συνέρχεται μία φορά το χρόνο.

Σε κάθε συνεδρίασή της, η ΣΕ-ΕΟΧ υιοθετεί ψηφίσματα και εκθέσεις σχετικά με διάφορες πτυχές της εσωτερικής αγοράς, καθώς και με σημαντικές εξελίξεις στον ΕΟΧ. Τα ψηφίσματα αποστέλλονται προς ενημέρωση στο Συμβούλιο ΕΟΧ.