Επιτροπή παρακολούθησης «ΕΕ-Ρωσία»

This page is also available in

Από τον Φεβρουάριο του 2011, η ΕΟΚΕ παρακολουθεί τις σχέσεις της με τη ρωσική κοινωνία πολιτών μέσω της επιτροπής παρακολούθησης «ΕΕ-Ρωσία», η οποία συστάθηκε με στόχο την ανάπτυξη και τη διατήρηση σχέσεων με τη ρωσική κοινωνία πολιτών και την ενίσχυση της συμβολής της κοινωνίας πολιτών στις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας.

Η υποστήριξη επαφών μεταξύ των λαών αποτελεί μία από τις πέντε βασικές αρχές για τις σχέσεις ΕΕ-Ρωσίας που συμφωνήθηκαν από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ και την Ύπατη Εκπρόσωπο για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας Federica Mogherini, τον Μάρτιο του 2016. Έκτοτε, η ΕΟΚΕ έχει ανανεώσει τις σχέσεις της με το Δημόσιο Επιμελητήριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επίσημο ομόλογό της στη Ρωσία, και συνεχίζει να συνεργάζεται με το Φόρουμ της κοινωνίας πολιτών ΕΕ-Ρωσίας μέσω ετήσιων κοινών σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων.