Ομάδα εργασίας «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου»

This page is also available in

Η Ομάδα εργασίας «Θεμελιώδη δικαιώματα και κράτος δικαίου» αποτελεί οριζόντιο σώμα εντός της ΕΟΚΕ με αποστολή να παρέχει βήμα προκειμένου οι ευρωπαϊκές οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών να συναντώνται και να μοιράζονται τις εκτιμήσεις τους για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στα κράτη μέλη.

Στο έργο της, η ομάδα εργασίας επικεντρώνεται σε θέματα, και όχι σε επιμέρους χώρες, και επιδιώκει την προώθηση του σεβασμού των ευρωπαϊκών αξιών που παρατίθενται στο Άρθρο 2 της ΣΕΕ, του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καθώς του καταλόγου ελέγχου σχετικά με το κράτος δικαίου που εκπόνησε η Επιτροπή της Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχος της είναι να εξετάσει τόσο τα συλλογικά όσο και τα ατομικά δικαιώματα και, δεδομένης της εντολής της ΕΟΚΕ, να εξετάσει επίσης τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα. Αυτά τα δικαιώματα είναι αδιαίρετα σε σχέση με τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, και απαιτούν ειδική στρατηγική προσοχή.

Η ομάδα συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2018.