Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής

This page is also available in

Οι σχέσεις της ΕΕ με τη Χιλή είναι από τις στενότερες στην περιοχή. Η Συμφωνία σύνδεσης που υπογράφηκε το 2002 σηματοδοτεί μία από τις πλέον μακροχρόνιες συνδέσεις και η επικείμενη επικαιροποίησή της αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς. Η ΕΟΚΕ διατηρούσε και στο παρελθόν συνεχή επαφή με την κοινωνία πολιτών της Χιλής, κυρίως μέσω συνεδριάσεων της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών ΕΕ – Λατινικής Αμερικής που διεξάγονταν ανά διετία.

Από τον Οκτώβριο του 2016, η σχέση αυτή έχει λάβει τη μορφή μικτής συμβουλευτικής επιτροπής, με την οποία σηματοδοτείται στενότερος και περισσότερο δομημένος διάλογος μεταξύ της κοινωνίας πολιτών και στις δύο περιοχές και με τις αντίστοιχες πολιτικές αρχές τους. Η μικτή συμβουλευτική επιτροπή (ΜΣΕ) συστάθηκε μεταξύ της ΕΟΚΕ και εταίρων από την κοινωνία πολιτών και συναφείς οργανώσεις από τη Χιλή. Αποτελείται από μέλη από κάθε πλευρά, τα οποία εκπροσωπούν οργανώσεις εργοδοτών, εργαζομένων και άλλες ομάδες συμφερόντων. Η ΜΣΕ συνεδριάζει μία φορά τον χρόνο για συνομιλίες και δίδει την ευκαιρία στις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και από τις δύο πλευρές να συζητήσουν θέματα κοινού ενδιαφέροντος και να παρακολουθήσουν τον εκσυγχρονισμό της Συμφωνίας σύνδεσης.

Downloads

Letter of the Chilean part of the JCC on Ukraine