Η Εσωτερική συμβουλευτική ομάδα «ΕΕ-Κεντρική Αμερική» - Related Publications and other work