Ειδική ομάδα «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» (ΕΠΠ)

This page is also available in

Η ειδική ομάδα ΕΠΠ συστάθηκε με απόφαση του Προεδρείου στις 17 Σεπτεμβρίου 2013.

Η αποστολή της εν λόγω ειδικής ομάδας έγκειται στην καθοδήγηση της πολιτικής της ΕΟΚΕ σχετικά με την ΕΠΠ, διασφαλίζοντας τη διαφανή και αποτελεσματική συμμετοχή της ΕΟΚΕ στη σχετική διοργανική διαδικασία, καθώς και στη διατύπωση συστάσεων για την ανάληψη θεσμικών δράσεων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του νέου εργαλείου συμμετοχικής δημοκρατίας.

Η ειδική ομάδα ΕΠΠ βοήθησε την ΕΟΚΕ να επωμιστεί έναν ευρέως αναγνωρισμένο ρόλο ως:

  • διαμεσολαβητής για αναδυόμενες πρωτοβουλίες, δεδομένου ότι αποτελεί πλατφόρμα διαλόγου και πληροφόρησης που έχει τη δυνατότητα να συνενώνει τους ενδιαφερόμενους διοργανωτές ή να φιλοξενεί συνεδριάσεις, λειτουργώντας ως έδρα της κοινωνίας των πολιτών·
  • θεσμικός καθοδηγητής (μέντορας), επικουρώντας την Επιτροπή κατά το στάδιο της αξιολόγησης μιας ΕΠΠ με τη συνδιοργάνωση δημόσιας ακρόασης ή/και την έγκαιρη κατάρτιση γνωμοδότησης σχετικά με μια επιτυχημένη ΕΠΠ, ενόψει της αξιολόγησής της από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της συνήθους συμβουλευτικής της δραστηριότητας.