Παρατηρητήριο της Ψηφιακής Μετάβασης και της Ενιαίας Αγοράς

This page is also available in

Το Παρατηρητήριο της Ψηφιακής Μετάβασης και της Ενιαίας Αγοράς συγκροτήθηκε με στόχο να παρέχει στην ΕΟΚΕ μια ευέλικτη, οριζόντια δομή που θα της επιτρέπει:

  • να αναλύει τη λειτουργία της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς,
  • να εντοπίζει προβλήματα και εμπόδια, και
  • να προτείνει λύσεις.

Το Παρατηρητήριο επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ και καλύπτει τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το Ψηφιακό Θεματολόγιο.

Καθώς αποτελεί νεοσύστατο όργανο, αναμένεται να χρησιμοποιεί νέες και καινοτόμες μεθόδους εργασίας.

Downloads

DSMO Work programme 2023-2025

Activity report 2020-2023 – Louise Grabo, President of the Observatory of the Digital Transition and the Single Market