Βιώσιμη ανάπτυξη

Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι παγκόσμιοι ηγέτες υιοθέτησαν το έγγραφο του ΟΗΕ «Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη», που θεσπίζει μια σειρά στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) για τον τερματισμό της φτώχειας, την προστασία του πλανήτη, την εξασφάλιση της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την εγγύηση ευημερίας για όλους. Η έγκριση της εν λόγω Ατζέντας αποτελεί ιστορική στροφή προς ένα νέο πρότυπο, όπου οι οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαφορές αντιμετωπίζονται κατά τρόπο οικουμενικό και ολοκληρωμένο. Αυτή η διαδικασία ανακλά πλήρως τις ευρωπαϊκές αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, καθώς και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσω του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΠΒΑ), μαχόμαστε για μια Ευρώπη που δίνει το παράδειγμα σε ολόκληρο τον κόσμο με πλήρη συμμόρφωση και εφαρμογή της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Συγκεκριμένα, έχουμε εντοπίσει τους ακόλουθους βασικούς τομείς πολιτικής για τη μετασχηματιστική αλλαγή προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης στην ΕΕ:

  • δίκαιη μετάβαση σε μια χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, κυκλική και αποδοτική ως προς τους πόρους οικονομία·
  • μετάβαση σε μια κοινωνία και οικονομία χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με αξιοπρεπή εργασία και κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα·
  • μετάβαση στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση τροφίμων·
  • επένδυση στην καινοτομία, τον μακροπρόθεσμο εκσυγχρονισμό των υποδομών και ενθάρρυνση των βιώσιμων επιχειρήσεων·
  • μέριμνα ώστε το εμπόριο να λειτουργεί προς όφελος της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης.

 

Το ΠΒΑ εργάζεται για την διαχείριση όλων αυτών των μεταβάσεων κατά τρόπο συνεπή και ολοκληρωμένο ώστε να βελτιστοποιηθούν τα κοινωνικά οφέλη.