Περιβάλλον

Οι περιβαλλοντικές προκλήσεις βρίσκονται παντού. Είναι επείγουσα η ανάγκη να σταματήσουν οι απώλειες της βιοποικιλότητας και να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα, του νερού και του εδάφους – για να αναφέρουμε μερικούς μόνο προβληματικούς τομείς.

Χαρακτηριστική μεταξύ των παραδειγμάτων παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι η απώλεια των μελισσών. Η ευημερία των μελισσών και ο ρόλος τους ως επικονιαστών είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη βιοποικιλότητα. Περισσότερο από 50 % των αποικιών μελισσών φθίνει σε σύγκριση με τον αριθμό τους λίγα μόλις χρόνια πριν. Τα στοιχεία σε άλλους τομείς αποκαλύπτουν περαιτέρω ανησυχητικά ζητήματα. Η κακή ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης των προσπαθειών. Πάνω από το ήμισυ του αστικού πληθυσμού θα μπορούσε να πληγεί από επίπεδα ρύπανσης τα οποία υπερβαίνουν τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ). Στην ΕΕ, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκατοντάδες χιλιάδες πρόωρους θανάτους ετησίως.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στη θάλασσα ή την ξηρά. Ένα παράδειγμα με έντονο περιβαλλοντικό αντίκτυπο είναι η ευρεία χρήση πλαστικών σακουλών αγορών μίας χρήσης. Δισεκατομμύρια σακούλες μίας χρήσης χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο ενώ οι πλαστικές σακούλες, αν και χρησιμοποιούνται μόνο για μερικά λεπτά, παραμένουν σε χωματερές ή ωκεανούς για χιλιάδες χρόνια.

Η ΕΟΚΕ εργάζεται για την προώθηση αποτελεσματικής και προοδευτικής περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ και για την εξεύρεση λύσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και στην αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων.

Εκτός από την παροχή συμβουλών πολιτικής, η ΕΟΚΕ υιοθετεί επίσης πρακτική προσέγγιση ώστε να συμβάλει στη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας μέσω πρακτικών έργων μικρής κλίμακας, όπως οι «πράσινες στέγες» ή η διατήρηση κυψελών στην οροφή του κτιρίου της.