Η κοινωνία πολιτών της ΕΕ ζητεί πολιτική δέσμευση για την επίτευξη ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να θέσουν την ισότητα των φύλων στην κορυφή της πολιτικής τους ημερήσιας διάταξης, εν μέσω ανησυχίας ότι οι πρόσφατες επιθέσεις στα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη ενδέχεται να υπονομεύσουν σοβαρά την πρόοδο προς την επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

«Αυτή τη δεκαετία βιώνουμε εμφανή και οργανωμένη αντίδραση στην ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των συντάξεων και των ευκαιριών απασχόλησης, η πρόοδος προς την επίτευξη ισότητας είτε παραμένει στάσιμη είτε αντιστράφηκε», δήλωσε η Indre Vareikytė, εισηγήτρια της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ για ζητήματα ισότητας των φύλων.

«Με αυτόν τον ρυθμό, θα χρειαστεί πάνω από ένας αιώνας προκειμένου οι γυναίκες να καταστούν ίσες με τους άνδρες στην Ευρώπη, ενώ οι γυναίκες των μελλοντικών γενιών θα έχουν λιγότερα δικαιώματα από τις σημερινές γυναίκες», προσέθεσε.

Η ΕΟΚΕ κάλεσε την ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της και να καταστήσει την ισότητα αυτόνομο στόχο στα μελλοντικά της δημοσιονομικά πλαίσια, με μια φιλόδοξη και δεσμευτική πενταετή στρατηγική που θα αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλες τις πτυχές της ισότητας των φύλων.

Κάλεσε επίσης όλα τα κράτη μέλη που δεν έχουν επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης να επανεξετάσουν τη θέση τους, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσθέσει τη διαδικτυακή παρενόχληση και την ηθική παρενόχληση των γυναικών στον ορισμό της παράνομης ρητορικής μίσους.

Για την εξασφάλιση ίσης εκπροσώπησης στις τάξεις της, τέλος, η ΕΟΚΕ κάλεσε το Συμβούλιο να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές του για τον ορισμό των μελών της ΕΟΚΕ και συνέστησε στα κράτη μέλη να επιλέγουν τα μέλη με βάση την ισότητα των φύλων. Επί του παρόντος, το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των μελών της ΕΟΚΕ είναι 30%. (ll)