Τελευταία ευκαιρία να κερδίσετε το Βραβείο αλληλεγγύης πολιτών της ΕΟΚΕ, το οποίο είναι αφιερωμένο στην καταπολέμηση του κορονοϊού

This page is also available in

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για το Βραβείο, το οποίο στοχεύει να επιβραβεύσει ένα έργο από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα λήξει στις 30 Σεπτεμβρίου.

 

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) καλεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιωτικές εταιρείες και μεμονωμένα άτομα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο να υποβάλουν τα έργα τους για το μοναδικό Βραβείο αλληλεγγύης των πολιτών της ΕΟΚΕ, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο ως ειδικό, έκτακτο Βραβείο αντί του εμβληματικού ετήσιου Βραβείου της κοινωνίας των πολιτών που απονέμει η ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ σκοπεύει να επιβραβεύσει έως και 29 έργα των οποίων οι δημιουργοί επέδειξαν πρωτοφανές θάρρος και αλληλεγγύη στον αγώνα κατά της νόσου COVID-19 και των καταστροφικών της επιπτώσεων.

Θα απονεμηθούν 27 βραβεία - με χρηματικό έπαθλο 10 000 ευρώ το καθένα - για έργα που υλοποιήθηκαν στα κράτη μέλη της ΕΕ, ένα για μία υποψηφιότητα από το Ηνωμένο Βασίλειο και ένα για έργο με διασυνοριακή ή ευρωπαϊκή εστίαση.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2020, στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών). Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιανουαρίου 2021, στις Βρυξέλλες.

Για να είναι επιλέξιμοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει είτε να διαμένουν στην ΕΕ, είτε να είναι εγκατεστημένοι στην ΕΕ. Οι κάτοικοι, οι εγκατεστημένες εταιρείες και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου είναι επίσης επιλέξιμες για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Όλα τα έργα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υποβάλλονται από εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει να είναι αμιγώς μη κερδοσκοπικά και να μην λαμβάνουν περισσότερο από το 50 % της χρηματοδότησής τους από δημόσιους πόρους.

Οι πρωτοβουλίες πρέπει να συνδέονται θεματικά άμεσα με την COVID-19, να επικεντρώνονται, δηλαδή, κυρίως στην καταπολέμηση του ιού ή στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών του. Οι πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να έχουν ήδη υλοποιηθεί ή να είναι ακόμη υπό εξέλιξη. Επιλέξιμα είναι επίσης τα έργα που είχαν δρομολογηθεί πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και προσαρμόστηκαν έτσι ώστε να ανταποκριθούν γρήγορα στις νέες προκλήσεις.

Η πλήρης περιγραφή των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται στην ιστοσελίδα μας: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΕ

Το φετινό βραβείο έχει ένα ειδικό θέμα: Η κοινωνία των πολιτών κατά της COVID-19.

Αφιερώνοντας το Βραβείο της στη μάχη κατά του κορονοϊού και επιδιώκοντας να απονείμει έως και 29 βραβεία, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να ενισχύσει την προβολή των έργων και των πρωτοβουλιών που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω της νόσου COVID-19 και των πολλών και σοβαρών επιπτώσεών της σε όλα τα κράτη μέλη και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Προσκαλώντας υποψηφίους από το Ηνωμένο Βασίλειο να υποβάλουν αίτηση, η ΕΟΚΕ επιθυμεί να αναδείξει ότι η COVID-19 είναι ένα ζήτημα που μας αφορά όλους και ότι δεν προτίθεται να διακόψει τους δεσμούς της με την κοινωνία των πολιτών σε αυτό το πρώην κράτος μέλος, αλλά, αντιθέτως, επιθυμεί να διατηρήσει στενές σχέσεις.

Η ΕΟΚΕ, το όργανο της ΕΕ που δίνει φωνή στις ΜΚΟ, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στις οργανώσεις εργοδοτών σε επίπεδο ΕΕ, επιθυμεί με τον τρόπο αυτό να αποτίσει φόρο τιμής στην ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και σε όλους εκείνους που επιδεικνύουν αυτή την αλληλεγγύη, μαχόμενοι κατά του κορονοϊού με θάρρος, δέσμευση και απίστευτο αίσθημα ευθύνης.

Οι πρωτοβουλίες που θα προταθούν για το βραβείο μπορούν να καλύπτουν ευρύ φάσμα θεματικών πεδίων, όπως, για παράδειγμα:

  • δράσεις που συνδέονται με την υγεία, τον υγειονομικό εξοπλισμό, ιατροτεχνολογικά προϊόντα, παροχή βοήθειας και φροντίδας·
  • προσωρινές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στον μετριασμό των άμεσων επιδράσεων της κρίσης του κορονοϊού και στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών των ομάδων-στόχων·
  • ειδικά μέτρα για την παροχή βοήθειας στα πλέον άπορα, μειονεκτούντα ή ευάλωτα άτομα ή ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων), την προστασία τους από τη νόσο και τον μετριασμό του αντίκτυπου της κρίσης·
  • πρωτοβουλίες που συνδέονται με την κατάσταση συγκεκριμένων ομάδων-στόχων κατά την περίοδο των περιοριστικών μέτρων·
  • πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των οικονομικών και επαγγελματικών συνεπειών της κρίσης στον τομέα της υγείας·
  • πρωτοβουλίες για την παροχή στήριξης για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας ή συγκεκριμένων τομέων μετά το πέρας της πανδημίας·
  • πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ικανότητας αντίδρασης σε μια συγκρίσιμη μελλοντική κρίση.

 

Η απαρίθμηση αυτή δεν είναι εξαντλητική.

Σας προτρέπουμε να ενθαρρύνετε τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τους ιδιώτες και τις ιδιωτικές εταιρείες της χώρας σας να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το Βραβείο αλληλεγγύης των πολιτών της ΕΟΚΕ, και να συμβάλετε έτσι στην ευρεία αναγνώριση αξιόλογων έργων.