Ο «Δρόμος του λευκού περιστεριού», δρόμος ειρήνης για την Ευρώπη

This page is also available in

Peace signpost

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) υιοθέτησε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Μαρτίου γνωμοδότηση που προτείνει μια παγκόσμια ειρηνευτική στρατηγική υπό την ηγεσία της ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει τη δημιουργία του «Δρόμου του λευκού περιστεριού», δρόμου ειρήνης από τη Βόρεια Ιρλανδία ως τη Λευκωσία, για την προώθηση του διαλόγου, της συμφιλίωσης και της αποτροπής συγκρούσεων ακολουθώντας τα βήματα του ιρλανδού προσκυνητή Κολουμβάνου τον 6ο αιώνα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση οικοδομήθηκε στη βάση μιας αποστολής ειρήνης, για την οποία τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης το 2012.  Αυτό επέτρεψε σε πολλές νέες γενιές Ευρωπαίων να είναι πλήρως αποστασιοποιημένοι από την πραγματικότητα του πολέμου. Πλέον έφτασε η ώρα η ΕΕ, το μεγαλύτερο ειρηνευτικό εγχείρημα στη σύγχρονη ιστορία, να καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στην οικοδόμηση της ειρήνης στην Ευρώπη και στον κόσμο. Αυτό είναι το κύριο μήνυμα της γνωμοδότησης πρωτοβουλίας Ο «Δρόμος του λευκού περιστεριού»: μια πρόταση για μια παγκόσμια στρατηγική εδραίωσης της ειρήνης υπό την ηγεσία της ΕΕ, την οποία υιοθέτησε η ΕΟΚΕ. Όπως δήλωσε η Jane Morrice, εισηγήτρια της γνωμοδότησης, η ΕΕ έχει ηθική υποχρέωση, πάνω και πέρα από τα γεωπολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα, να προστατεύει τη ζωή αθώων θυμάτων που έχουν πληγεί από συγκρούσεις, ιδιαίτερα παιδιών.

Προς τούτο, η ΕΟΚΕ καλεί την ΕΕ να θεσπίσει και να χρηματοδοτήσει μια νέα ειρηνευτική στρατηγική που θα περιλαμβάνει ως κύριο χαρακτηριστικό τη δημιουργία του Δρόμου του Λευκού Περιστεριού, δρόμου ειρήνης που θα εκτείνεται σε μήκος 5 000 χιλιομέτρων σε όλη την Ευρώπη, από τη Βόρεια Ιρλανδία ως τη Λευκωσία, πρωτεύουσα της Κύπρου. Ο δρόμος θα ακολουθεί τα βήματα του Κολουμβάνου, του Ιρλανδού προσκυνητή του έκτου αιώνα που περιγράφηκε από τον θεμελιωτή της ΕΕ, Robert Schumann, ως ο προστάτης άγιος όλων όσοι επιδιώκουν να οικοδομήσουν μια ενωμένη Ευρώπη, και ο οποίος ταξίδεψε από την Ιρλανδία στην Ιταλία.

Ο δρόμος του λευκού περιστεριού θα υπερβαίνει την αρχική διαδρομή και θα διασχίζει περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από τον πόλεμο και τις συγκρούσεις, όπως το Δυτικό Μέτωπο, το Νότιο Τιρόλο και τα Βαλκάνια, συνδέοντας λαούς και τόπους στην πορεία. Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία κέντρων ειρήνης και διακλαδώσεων προς τη βόρεια, ανατολική, κεντρική και νότια Ευρώπη, έτσι ώστε οι περιπατητές να μπορούν να επιλέγουν τις διαδρομές τους για να επισκεφθούν όσες τοποθεσίες κρίνουν σκόπιμο.

Μια πολιτιστική διαδρομή προσβάσιμη σε όλους

Η πρόταση της ΕΟΚΕ περιλαμβάνει επίσης διαδικτυακή πύλη που θα περιέχει διαδραστική εμπειρία εικονικής πραγματικότητας με οπτικοακουστικά στοιχεία από κάθε τοποθεσία τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τη διδασκαλία της οικοδόμησης της ειρήνης στα σχολεία ολόκληρης της ΕΕ. Προς τούτο, η ΕΟΚΕ ζητεί τη δημιουργία επιχειρησιακής ομάδας της ΕΕ για το Δρόμο του λευκού περιστεριού η οποία θα ξεκινήσει τις διαβουλεύσεις με τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους και άλλες καθιερωμένες διαδρομές, όπως η Διαδρομή του Δυτικού Μετώπου και η πολιτιστική διαδρομή που προτείνεται από την οργάνωση Φίλοι του Κολουμβάνου. Η επιχειρησιακή ομάδα θα είναι επίσης υπεύθυνη για τη θέσπιση στενότερης συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς όπως ο ΟΗΕ, η UNESCO, ο ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης και για την προετοιμασία των υλικοτεχνικών πτυχών για το μονοπάτι από την Ιρλανδία ως την Κύπρο.

Η πρωτοβουλία που προτείνεται από την ΕΟΚΕ περιλαμβάνει τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Κέντρων Ειρήνης και Συμφιλίωσης στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Λευκωσία και κόμβων μάθησης που θα συνδέουν στρατηγικούς τόπους κατά μήκος του Δρόμου του λευκού περιστεριού, καθώς και την αναγνώριση από την ΕΕ του συμβόλου του Λευκού περιστεριού ως «εμπορικού σήματος» για όλα τα ειρηνευτικά έργα της ΕΕ και την ενίσχυση της υποχρέωσης δημοσίευσης, από τα ειρηνευτικά έργα, της στήριξης που λαμβάνουν από την ΕΕ. Όπως επεσήμανε η Jane Morrice, παρέχοντας έναν χάρτη πορείας για μια παγκόσμια στρατηγική εδραίωσης της ειρήνης, υπό την ηγεσία της ΕΕ και βασισμένο στο πρόγραμμα PEACE της ΕΕ στη Βόρεια Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Ιρλανδίας, παράλληλα με μια φυσική και εικονική διαδρομή ειρήνης για τους ταξιδιώτες, ο Δρόμος του λευκού περιστεριού λειτουργεί ως φάρος που δείχνει έναν τρόπο ζωής, μάθησης και σύνδεσης σε έναν όλο και πιο παγκοσμιοποιημένο κόσμο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η ΕΟΚΕ υπενθυμίζει ότι κάθε ευρώ που επενδύεται στην ειρήνη εξοικονομεί 7 ευρώ στον τομέα της άμυνας και προτρέπει την ΕΕ να δώσει προτεραιότητα στην εδραίωση της ειρήνης στο πλαίσιο των προτάσεών της για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ (ΠΔΠ 2021-27). Ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ δεν πρέπει να επικεντρώνεται μόνο στην πρόληψη των συγκρούσεων και τη μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή μεταξύ των πολιτικών εσωτερικού και εξωτερικού εμπορίου, βοήθειας, ανάπτυξης και ασφαλείας, αλλά και να διασφαλίζει και να αυξάνει τους πόρους για την πολιτιστική διπλωματία, την ειρηνευτική δημοσιογραφία και το διαπολιτισμικό διάλογο.

Η γνωμοδότηση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για πιο διαρθρωμένη συμμετοχή της κοινωνίας πολιτών σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων ως βασικό στοιχείο της επιτυχούς υλοποίησης της στρατηγικής, με ειδική έμφαση στις γυναίκες και τους νέους.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, ο νέος προϋπολογισμός πρέπει να αντικατοπτρίζει την επιτυχία του προγράμματος ERASMUS και να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις στρατηγικές Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και Εκπαίδευσης, ιδίως στη χρήση παραδοσιακών ΜΜΕ και μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη συμμετοχή των πολιτών σε κάθε επίπεδο στην ειρηνευτική προσπάθεια της ΕΕ.

Όπως λέει η Jane Morrice, χρησιμοποιώντας το σύμβολο του λευκού περιστεριού για να υποδείξει την κατεύθυνση του ταξιδιού, ο Δρόμος του λευκού περιστεριού δεν θα αποτελεί απλώς παρακαταθήκη της εδραίωσης της ειρήνης σε ολόκληρο τον κόσμο από την ΕΕ, αλλά και ένα νέο ενωσιακό όραμα και μήνυμα ελπίδας σε όλο και πιο δύσκολες στιγμές.

Downloads

Δρόμος του λευκού περιστεριού

See also