Η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), έδρα της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών της Ευρώπης, στέκεται στο πλευρό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως ιδανικός εταίρος για την εξέταση των μελλοντικών πολιτικών της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη.

Μια νέα συμφωνία για τη μετανάστευση αποτελεί επιτακτική ανάγκη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ΕΟΚΕ είναι έτοιμη να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή προς τον σκοπό αυτό. Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier, σε ομιλία που εκφώνησε στις Βρυξέλλες στις 3 Μαρτίου 2020, κατέστησε σαφές ότι η μετανάστευση αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΟΚΕ, όπως αποδεικνύεται άλλωστε από το γεγονός ότι η ΕΟΚΕ δραστηριοποιείται ενεργά σε αυτόν τον τομέα επί σειρά ετών.

Η ΕΕ οφείλει να επιδιώξει πάραυτα την κατάρτιση ενός νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθώς και την συνεργασία με τα κράτη μέλη όσον αφορά την ένταξη. Χρειαζόμαστε τη θέσπιση μιας πραγματικά κοινής διαδικασίας ασύλου, η οποία να είναι αξιόπιστη, ευέλικτη και αποτελεσματική, διασφαλίζοντας παράλληλα διάφορες νόμιμες οδούς για τα άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη όπως, παραδείγματος χάρη, προγράμματα επανεγκατάστασης και θεωρήσεις εισόδου για ανθρωπιστικούς λόγους. Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει πρόσθετες δυνατότητες νόμιμης μετανάστευσης στην επικράτειά της για άλλες κατηγορίες μεταναστών, πράγμα που θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της παράτυπης μετανάστευσης, δήλωσε ο κ. Jahier.

Ο κ. Jahier εξέφρασε την ανησυχία του σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί όσον αφορά τη μετανάστευση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στην Κύπρο, την Κροατία, την Ιταλία και την Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας έχουν συχνά κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για την παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν ανάγκη, καθώς και ότι το απαράδεκτο φαινόμενο της ξενοφοβίας βρίσκεται σε έξαρση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ΕΟΚΕ ανησυχεί σοβαρά για τα προβλήματα που δημιουργεί η μετανάστευση σε πολλές χώρες της Νότιας Ευρώπης, εξαιτίας της έλλειψης αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, της απουσίας δυνατοτήτων νόμιμης εισόδου στην Ευρώπη και του περιορισμού των δραστηριοτήτων αναζήτησης και διάσωσης στη Μεσόγειο προειδοποίησε ο κ. Jahier.

Λαμβάνοντας το λόγο στη συζήτηση που διοργανώθηκε την ίδια ημέρα από το τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» (SOC) της ΕΟΚΕ, η Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Ylva Johansson υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλει επί του παρόντος η Επιτροπή στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, καθώς και την πρόθεσή της να δώσει νέα πνοή στη διαδικασία χάραξης πολιτικής της ΕΕ με τη σύναψη νέας συμφωνίας. Χρειαζόμαστε ένα νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, πρώτον, διότι τα πλέον ευάλωτα άτομα εξαρτώνται από αυτό και, δεύτερον, επειδή η οικονομία και η κοινωνία μας επωφελούνται από τη νόμιμη μετανάστευση: τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας της ΕΕ πρέπει να είναι βιώσιμα σε μακροπρόθεσμη βάση και οι επιχειρήσεις μας έχουν ανάγκη από ειδικευμένους εργαζόμενους, δήλωσε η κ. Johansson.

Στη συνέχεια, τόνισε τη σημασία που έχει η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η υπέρβαση των διαφορών μεταξύ των κρατών μελών, προκειμένου να μπορέσουν οι εθνικές κυβερνήσεις να χαράξουν μια κοινή μελλοντική πορεία. Ωστόσο, για να σημειώσουμε πρόοδο, πρέπει να καταστήσουμε σαφές ότι η μετανάστευση αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο. Κάθε χρόνο, οι αφίξεις στην ΕΕ κυμαίνονται από 2 έως 2,5 εκατομμύρια άτομα: 140 000 από τις εν λόγω αφίξεις είναι παράτυπες, δηλαδή ποσοστό 5%. Αυτό σημαίνει ότι το 95% των ατόμων φτάνουν στην ΕΕ κατά τρόπο συντεταγμένο, παρακολουθούμενο και ελεγχόμενο, υποστήριξε η Επίτροπος.

Η κ. Johansson συμφώνησε σχετικά με την ανάγκη ασφαλέστερων και νόμιμων οδών εισόδου στην ΕΕ για τα άτομα που ζητούν διεθνή προστασία. Τα άτομα που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για να σωθούν από τα δεινά του πολέμου, της πείνας ή των διώξεων δικαιούνται προστασία την οποία οφείλουμε να τους προσφέρουμε. Η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη μελλοντική μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ. Η ένταξη ξεκινά από την εργασία, αλλά εμπεριέχει επίσης την κοινωνική ένταξη, πρόσθεσε η κ. Johansson.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ορισμένα μέλη της ΕΟΚΕ εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με την υφιστάμενη δραματική κατάσταση στα ελληνοτουρκικά σύνορα και σε ορισμένα ελληνικά νησιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επίδειξης αλληλεγγύης και θέσπισης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Τόνισαν ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό ορισμένα κράτη μέλη να αθετούν τις κοινές υποχρεώσεις τους και να αφήνουν άλλα κράτη μέλη να επωμίζονται δυσανάλογο βάρος, καθώς και ότι είναι πλέον καιρός για δράση αντί για ατέρμονες αναλύσεις και συζητήσεις.

Η ΕΟΚΕ έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν αξιοσημείωτο ρόλο στην ασφαλέστερη και πιο ανθρώπινη επανεγκατάσταση, μετακίνηση και υποδοχή των μεταναστών και των προσφύγων. Ως εκ τούτου, η κοινωνία των πολιτών θα πρέπει να συμμετέχει στον σχεδιασμό, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των μέτρων που υιοθετούνται στον τομέα της μετανάστευσης από όλες τις αρμόδιες αρχές.

Εν προκειμένω, η κ. Johansson υποστήριξε ότι η ΕΟΚΕ αποτελεί «ιδανικό εταίρο» για μια συζήτηση σχετικά με τη μετανάστευση και την ένταξη, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η κοινωνία των πολιτών στη διευκόλυνση της εισδοχής των ατόμων που χρήζουν προστασίας, καθώς και στην υποστήριξη της ένταξής τους. Η απασχόληση είναι το κλειδί για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών έχουν ουσιαστική συμβολή στη διαμόρφωση των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών, δήλωσε εν κατακλείδι η κ. Johansson.

Ιστορικό

Η ΕΟΚΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνδιοργανώνουν κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τη Μετανάστευση (ΕΦΜ), μια πλατφόρμα ενεργού διαλόγου για τη μετανάστευση, το άσυλο και την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών που συγκεντρώνει περίπου 250 εκπροσώπους ΜΚΟ, τοπικών και περιφερειακών αρχών, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, εθνικών κυβερνήσεων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Το φόρουμ του 2020 θα πραγματοποιηθεί στις 2-3 Ιουνίου 2020 και θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση και την κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Η ΕΟΚΕ διαθέτει επίσης μόνιμη ομάδα μελέτης «Μετανάστευση και ένταξη» (IMI), η οποία ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των οργανώσεων που ασχολούνται με τη μεταναστευτική πολιτική και την ένταξη των μεταναστών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες του τμήματος «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και δικαιώματα του πολίτη» (SOC) της ΕΟΚΕ, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον δικτυακό μας τόπο:

Downloads

Jahier-Johansson