Η Eleonora Di Nicolantonio είναι, από την 1η Οκτωβρίου 2018, η νέα προϊσταμένη του Τμήματος Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ, διαδεχόμενη τον Peter Lindvald-Nielsen.

  1. Αναλαμβάνετε καθήκοντα στη νέα σας θέση. Ποιους κύριους στόχους έχετε θέσει για το Τμήμα Επικοινωνίας;

Ο κύριος στόχος του Τμήματος Επικοινωνίας είναι να επιτύχει την «Επικοινωνιακή προβολή της ΕΟΚΕ» ('Communicating the Committee’) -μια αποστολή γεμάτη προκλήσεις- χρησιμοποιώντας τα ποικίλα διαθέσιμα εργαλεία, από τα περισσότερο παραδοσιακά (ανακοινώσεις τύπου, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια, κλπ.) έως τα πλέον σύγχρονα (ψηφιακές εκδόσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ.). Η ΕΟΚΕ συνιστά ένα μοναδικό θεσμικό όργανο στο πανόραμα της ΕΕ και το Τμήμα Επικοινωνίας, μέσω των επιμέρους Μονάδων του «Τύπος», «Διαδικτυακή ενημέρωση», «Επισκέψεις και διασκέψεις», θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά προκειμένου να κάνει τη φωνή της κοινωνίας των πολιτών να εισακουστεί εκεί όπου αυτή υπολογίζεται.

  1. Ποιες είναι οι απόψεις σας όσον αφορά την ενίσχυση της επικοινωνιακής προβολής της ΕΟΚΕ σε σχέση με τις κύριες προκλήσεις της ΕΕ για το 2019;

Διανύουμε μια ταραγμένη και συνάμα ενδιαφέρουσα περίοδο για την Ένωση με τις προτάσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2020 (επί των οποίων η ΕΟΚΕ αποτέλεσε το πρώτο θεσμικό όργανο που έλαβε επίσημη θέση), τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές και την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (Brexit) να διαγράφονται στον ορίζοντα. Λαμβανομένων όλων αυτών των παραμέτρων υπόψη, στόχος δεν είναι μόνο η επικοινωνιακή προβολή της ΕΟΚΕ, αλλά και το δυναμικό που διαθέτει η ΕΟΚΕ να διαδραματίσει ενεργό και χρήσιμο ρόλο μέσω του έργου των μελών της, αλλά και μέσω του πολύτιμου δικτύου των οργανώσεών της. 

  1. Ποιον ρόλο επιθυμείτε να αναπτύξει η ΕΟΚΕ στην εκστρατεία για τις ευρωπαϊκές εκλογές;

Η Ομάδα Επικοινωνίας υιοθέτησε πρόσφατα ένα πλήρως ανεπτυγμένο «Σχέδιο δράσης για την επικοινωνία», το οποίο συνδέεται με τις ευρωπαϊκές εκλογές μέσω διαφόρων δράσεων και σχεδίων (από την Ευρωπαϊκής Εκδήλωση για τη Νεολαία έως τις επισκέψεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δράση σε τοπικό επίπεδο» [“Going local”]. Η μοναδικότητα της ΕΟΚΕ είναι το στοιχείο που θα επιτρέψει στα μέλη μας να διαδραματίσουν ξεχωριστό ρόλο στην πορεία προς τις εκλογές, καθότι μπορούν συγχρόνως να λειτουργήσουν ως παράγοντες διαμόρφωσης της κοινής γνώμης (μέσω των τοπικών δικτύων τους), ως πρέσβεις της ΕΕ και, γιατί όχι, ως φορείς άσκησης επιρροής!

  1. Με βάση την πείρα που έχετε αποκομίσει στο πλαίσιο της πολυετούς θητείας σας στην ΕΟΚΕ, πώς θα ορίζατε την πραγματική ισχύ της ΕΟΚΕ συγκριτικά με τα λοιπά θεσμικά όργανα της ΕΕ;

Με κίνδυνο να επαναλάβω τα όσα έχω ήδη δηλώσει, θα έλεγα ότι η ισχύς της εντοπίζεται στα μέλη της. Τα μέλη της αποτελούν τη γνήσια φωνή της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.

  1. Ποιο είναι το σύνθημά σας, η θεμελιώδης αρχή που καθοδηγεί τις δράσεις και τις σκέψεις σας;

«Ακολούθα την καρδιά, αλλά πάρε μαζί και το μυαλό!» (ehp)