Τον Νοέμβριο, η ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει έκθεση με τίτλο Τροφή για Σκέψη, που θα περιλαμβάνει 25 ελαιογραφίες του γνωστού καλλιτέχνη Bruce Thurman. Έχοντας τη μορφή εικονογραφημένου βιβλίου μαγειρικής, η έκθεση είναι ένα ταξίδι στις διαφορετικές συνταγές της Ευρώπης, επιδεικνύοντας διαφορετικές νοοτροπίες όσον αφορά την τροφή.

Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί σε συνδυασμό με τη συνεδρίαση της Μόνιμης Ομάδας Μελέτης για τα Συστήματα αειφορίας τροφίμων στις 28 Νοεμβρίου, η δε έκθεση θα είναι ανοιχτή έως τις 7 Δεκεμβρίου. (ck)