Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να λειτουργούν με πιο υπεύθυνο τρόπο και να τηρούν αυστηρούς κανόνες. Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό θα συνιστούσε μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Εντούτοις, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνονται πρακτικά μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Στη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο κ. Martin Siecker και η οποία υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΟΚΕ προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει υποχρεωτικά μέτρα.

Η αύξηση της οργανωμένης παραπληροφόρησης από διάφορους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς συνιστά πραγματική απειλή για τη δημοκρατία, δεδομένου ότι η ορθή λειτουργία ενός δημοκρατικού συστήματος βασίζεται σε καλά πληροφορημένους πολίτες, οι οποίοι προβαίνουν σε επιλογές βάσει αξιόπιστων γεγονότων και απόψεων.

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα όσον αφορά την παραπληροφόρηση είναι το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθεί η ταυτότητα των πηγών της στο διαδίκτυο. Επιπλέον, τα άτομα και οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον κυβερνοχώρο με κακόβουλη πρόθεση χρησιμοποιούν ψεύτικη ταυτότητα. «Η τεχνολογία δεν είναι ούτε καλή, ούτε κακή, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλό ή κακό τρόπο. Εξαρτάται ποιος κάνει χρήση αυτής», δήλωσε ο κ. Siecker. «Για τον λόγο αυτό, πρέπει να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση με τα ίδια μέσα και να αξιοποιήσουμε το δυναμικό των νέων τεχνολογιών για την ασφαλή και ορθή ενημέρωση των πολιτών», κατέληξε. (mp)