Η ΕΟΚΕ επικροτεί το πρώτο δάνειο στην κοινωνική οικονομία στο πλαίσιο του σχεδίου Juncker

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) χορήγησε στην ισπανική επιχείρηση κοινωνικής οικονομίας ILUNION δάνειο αξίας 35 εκατ. ευρώ. Με το δάνειο αναγνωρίζεται το δυναμικό της κοινωνικής οικονομίας, την οποία η ΕΟΚΕ έχει από καιρό αναγνωρίσει. Το δάνειο αναμένεται να δημιουργήσει 725 νέες θέσεις εργασίας.

Η ILUNION, μέλος του ισπανικού κοινωνικού ομίλου ONCE, υπέγραψε συμφωνία στις 25 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες για ένα δάνειο 35 εκατ. ευρώ από την ΕΤΕπ, χορηγούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, ευρύτερα γνωστό ως Σχέδιο Juncker. Το δάνειο πρόκειται να χρηματοδοτήσει κατά το ήμισυ την επένδυση των 70 εκατ. ευρώ που ζητήθηκαν για να ενισχύσουν τις υπηρεσίες ξενοδοχείων και πλυντηρίων του επιχειρηματικού βραχίονα του ομίλου, που είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης ατόμων με αναπηρία στην Ισπανία.

Το δάνειο αποτελεί σημείο καμπής στο σημαντικό αίτημα για «κοινωνικοποίηση» του Σχεδίου Juncker. Το σχέδιο έχει αποδείξει πως αποτελεί καινοτόμο τρόπο διευκόλυνσης των Ευρωπαίων επενδυτών να συμμετέχουν σε φιλόδοξες επενδύσεις, τις οποίες οι παραδοσιακές τράπεζες θα ήταν απρόθυμες να επιφορτιστούν.

«Για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η ΕΟΚΕ τονίζει τη σημασία της συστηματικής προαγωγής της κοινωνικής οικονομίας ως κινητήριας δύναμης για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη και, πάνω απ’ όλα, για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Κατά την τελευταία δεκαετία, με διάφορα έγγραφα, εφιστούσε την προσοχή στις δυσκολίες του κοινωνικού κλάδου στη χρηματοδότηση επενδύσεων και στην ανάγκη στήριξης από την ΕΕ. Το δάνειο από την ΕΤΕπ αποτελεί απάντηση στις εκκλήσεις αυτές», είπε ο Miguel Angel Cabra de Luna, μέλος της ΕΟΚΕ που εκπροσωπεί την ισπανική συνομοσπονδία επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας (CEPES).

Με το δάνειο αναγνωρίζεται επίσης η δυνατότητα της κοινωνικής οικονομίας (περί το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕγχΠ) να δημιουργεί θέσεις εργασίας για άτομα με αναπηρία (15% του πληθυσμού της ΕΕ). Η ΕΟΚΕ ελπίζει ότι αυτό το επιτυχημένο παράδειγμα θα προωθήσει νέες κοινωνικές επενδύσεις στην Ευρώπη. (dm)

Στη φωτογραφία: Ο Πρόεδρος της ILUNION Alberto Durán, η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Emma Navarro, ο Πρόεδρος του Ομίλου ONCE Miguel Carballeda και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jyrki Katainen.