Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητούν από τη Σερβία να ενισχύσει το κράτος δικαίου

Στα πλαίσια της 7ης συνεδρίασης της μικτής συμβουλευτικής επιτροπής (ΜΣΕ) της κοινωνίας των πολιτών «ΕΕ - Σερβίας» που πραγματοποιήθηκε στις 23 Οκτωβρίου στο Βελιγράδι δόθηκε η δυνατότητα σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αμφότερων των πλευρών να εξετάσουν τις εξελίξεις όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης της Σερβίας.

Παρόλο που έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλούς τομείς, όπως η οικονομική ανάπτυξη, η ΜΣΕ στην κοινή της δήλωση εξέφρασε ανησυχία σχετικά με «την έλλειψη προόδου στον τομέα της ελευθερίας της έκφρασης» και παρότρυνε τις αρχές της Σερβίας να «εντείνουν τις προσπάθειες τους για τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και για τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος, τον αγώνα κατά της διαφθοράς και την ελευθερία του Τύπου».

Μέλη της ΜΣΕ εξέφρασαν ικανοποίηση για το γεγονός ότι η Σερβία άνοιξε δύο νέα διαπραγματευτικά κεφάλαια (Αλιεία και Χρηματοοικονομικές και Δημοσιονομικές διατάξεις). Θετική ήταν επίσης η είδηση που αφορά την οικονομία, δεδομένης της μείωση της ανεργίας και της επιτάχυνσης της ανάπτυξης που σημειώθηκαν το 2018. Εντούτοις, στην τελική κοινή δήλωση υπογραμμίστηκε η ανάγκη λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της άτυπης οικονομικής δραστηριότητας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και της φτώχειας, καθώς και την αποτελεσματικότερη και πιο διαφανή χρήση των πλατφορμών διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών. (dgf)