Τα νέα ταμεία για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων θα πρέπει να εστιαστούν στην ένταξη των μεταναστών

Η ΕΟΚΕ στηρίζει τη σύσταση του νέου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, καθώς και του ταμείου για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων. Στη γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου και την οποία εκπόνησε ο κ. Giuseppe Iuliano, ΕΟΚΕ χαιρετίζει την απόφαση την Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει τον προϋπολογισμό για αμφότερους τους τομείς πολιτικής, επισημαίνει, ωστόσο, ότι ο όρος «ένταξη» θα πρέπει να διατηρηθεί στην ονομασία του ταμείου για τη μετανάστευση και υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να προβλεφθούν σχετικές διατάξεις για τη νόμιμη είσοδο στην ΕΕ.

«Είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι προτείνεται η διαγραφή της λέξης «ένταξη» από τον τίτλο», δήλωσε ο κ. Iuliano. «Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να εκληφθεί ως υποβάθμιση της μέριμνας για το ζήτημα αυτό. Ας μην λησμονούμε ότι η ίση μεταχείριση και οι πολιτικές καταπολέμησης των διακρίσεων αποτελούν πυλώνες των ευρωπαϊκών πολιτικών, μεταξύ άλλων εκείνων που σχετίζονται με την ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών.» συνέχισε ο κ. Iuliano. «Θεωρείται απαραίτητο να επαναφέρουμε τη λέξη 'ένταξη' στην ονομασία του ταμείου, δεδομένου του γεγονότος ότι η ενσωμάτωση αποτελεί σημαντική πρόκληση για τα κράτη μέλη.»

Επιπλέον, η πρόταση της Επιτροπής εστιάζεται, ειδικότερα, στις άτυπες αφίξεις στα συνοριακά σημεία ελέγχου, χωρίς να κάνει αναφορά στους νόμιμους διαύλους για τη μετανάστευση στην ΕΕ. Ομοίως, δεν γίνεται ειδική αναφορά στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα σημεία ελέγχου των συνόρων. Η ΕΟΚΕ υπερασπίζεται το δικαίωμα του ασύλου και ζητεί τη θέσπιση μιας κοινής μεταναστευτικής πολιτικής, με τη βοήθεια μέσων που διευκολύνουν την τακτική και τη νόμιμη μετανάστευση. Χρειαζόμαστε πρόοδο και καινοτομίες στο ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η μεταρρύθμιση του συστήματος του Δουβλίνου. (mp)