Η ΕΟΚΕ επιθυμεί η κοινωνία των πολιτών να διαδραματίσει ισχυρότερο ρόλο στην εξωτερική δράση της ΕΕ

Η κ. Federica Mogherini, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, συμμετείχε στη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ που πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2018 για να συζητήσει σχετικά με τις κυριότερες εξωτερικές απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Ο πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier τόνισε τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ ως σημαντικού χορηγού ανθρωπιστικής βοήθειας, επισημαίνοντας ότι «οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι πρόθυμες να αποτελέσουν μέρος της εν λόγω προσπάθειας».

Η σύνοδος ολομέλειας ξεκίνησε με συζήτηση με την κ. Federica Mogherini σχετικά με τις εξωτερικές απειλές και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ. Ο κ. Jahier εξέφρασε την απογοήτευσή του σχετικά με το γεγονός ότι η κατάσταση στην πλειονότητα των χωρών της Μεσογείου δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια παρά τις προσπάθειες που καταβάλλει η ΕΕ: «η ΕΕ έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο ως σημαντικός χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά έχει επίσης παγιδευτεί μεταξύ της ανάγκης για μια ρεαλιστική πολιτική προσέγγιση όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και της ανάγκης υπεράσπισης των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Εντούτοις, ο κ. Jahier επεσήμανε ότι «η ΕΟΚΕβρίσκεται στην κατάλληλη θέση να βλέπει τις θετικές πτυχές αυτής της ζοφερής εικόνας» και ζήτησε τη μεγαλύτερη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εξωτερική δράση της ΕΕ: «είναι σαφές ότι οι πολίτες εξακολουθούν να υποστηρίζουν σε υψηλό βαθμό την ιδέα της ‘περισσότερης ΕΕ’ και ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι πρόθυμες να αποτελέσουν μέρος της εν λόγω προσπάθειας. Έχετε, λοιπόν, έναν σημαντικό πολιτικό άσσο στο μανίκι σας, κ. Mogherini».

Η κ. Federica Mogherini ανέφερε ορισμένες κοινές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της ΕΟΚΕ, όπως η βιώσιμη ανάπτυξη και η βιώσιμη ειρήνη, δύο τομείς στους οποίους «οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι ουσιαστικοί εταίροι» και υπενθύμισε την πολιτιστική διάσταση της εξωτερικής δράσης, ως τρόπο άσκησης της ευρωπαϊκής «ήπιας δύναμης», καθώς και την εστίαση στους νέους, η οποία, σύμφωνα με την κ. Mogherini, βρίσκεται στον πυρήνα της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. (dgf)