Η ΕΕ επιτέλους στην πορεία προς μια κοινωνική Ευρώπη;

από την Ομάδα Εργαζομένων

Συνάντηση εργασίας με θέμα τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων στις 12 Οκτωβρίου 2018, στο Sankt-Pölten
 
Σε αυτή τη συνάντηση εργασίας, η οποία διοργανώθηκε από την ΕΟΚΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Εργασίας της Κάτω Αυστρίας στο Sankt Pölten, συζητήθηκε, στην έδρα του Κέντρου Εργαζομένων του Sankt-Pölten, η υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων.

Η κ. Evelyn Regner, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και ο κ. Egbert Holthuis, προϊστάμενος μονάδας στη ΓΔ Απασχόλησης (EMPL), εκπρόσωπος διαφόρων οργανώσεων κοινωνικών εταίρων και περιφερειακός πολιτικός, αντάλλαξαν απόψεις ενώπιον 80 περίπου προσκεκλημένων συμμετεχόντων. Η κ. Gabriele Bischoff και ο κ. Jukka Ahtela συμμετείχαν στην εκδήλωση ως εκπρόσωποι της ΕΟΚΕ. Στην κεντρική της ομιλία, η κ. Gabriele Bischoff υπογράμμισε τα εξής: «Με τη Δήλωση του Γκέτεμποργκ, η οποία υπεγράφη πριν από ένα χρόνο, τα κράτη μέλη και θεσμικά όργανα της ΕΕ ανέλαβαν την υποχρέωση να θέσουν τέρμα στον κοινωνικό κατακερματισμό της Ευρώπης, αλλά και στο κοινωνικό ντάμπινγκ. Η ισότητα των ευκαιριών και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας θα πρέπει να βελτιωθούν, θα πρέπει να δημιουργηθούν δίκαιες συνθήκες εργασίας και θα πρέπει να εξασφαλιστεί η κοινωνική προστασία και η κοινωνική ενσωμάτωση σε όλους τους τομείς. Ο χρόνος είναι λιγοστός. Ενόψει του Brexit και ενώπιον του Προέδρου Trump και της ανόδου των ακροδεξιών λαϊκιστικών και εθνικιστικών κινημάτων σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι επείγουσα η ανάγκη δρομολόγησης ενός θετικού ευρωπαϊκού σχεδίου.»

Ο κ. Jukka Ahtela υπογράμμισε στην εισήγησή του τη σημασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Κατά την άποψή του, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει δράση στο κοινωνικό πεδίο πρωτίστως με την εκπόνηση της νομοθεσίας, με την διατύπωση κατευθυντηρίων γραμμών και με την προαγωγή της συνεργασίας. Στόχος είναι ασφαλώς η οικονομική και η κοινωνική σύγκλιση, δύο παράμετροι οι οποίες πρέπει να συμβαδίζουν. Ο κ. Ahtela υπογράμμισε επίσης με έμφαση τη σπουδαιότητα του κοινωνικού διαλόγου για την ανταπόκριση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, όπως, για παράδειγμα, οι νέες μορφές απασχόλησης και το μέλλον της εργασίας. (mg)

Στη φωτογραφία (από τα αριστερά προς τα δεξιά): Egbert Holthuis (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Evelyn Regner (μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου), Markus Wieser (πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εργασίας της Κάτω Αυστρίας), Gabriele Bischoff, Jukka Ahtela, Valentin Wedl (προϊστάμενος της μονάδας «Ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις» του Ομοσπονδιακού Επιμελητηρίου Εργασίας), Bettina Heise (διευθύντρια του Επιμελητηρίου Εργασίας της Κάτω Αυστρίας), René Pfister (βουλευτής του κοινοβουλίου του ομόσπονδου κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας — εμπειρογνώμονας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής).