Ελεύθερα επαγγέλματα 4.0: o βιώσιμος μετασχηματισμός των επαγγελματικών χαρακτηριστικών

Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα «Ευρώπη της πολυμορφίας» της ΕΟΚΕ θα διοργανώσει εκδήλωση με θέμα τα ελεύθερα επαγγέλματα, με έμφαση στον βιώσιμο μετασχηματισμό των χαρακτηριστικών τους. Με τη διεξαγωγή της εν λόγω εκδήλωσης επιδιώκεται η περαιτέρω διερεύνηση του θέματος με σκοπό να δοθεί ένας —ανθεκτικός στο μέλλον— ορισμός των συγκεκριμένων επαγγελμάτων σε έναν ψηφιοποιημένο επαγγελματικό κόσμο.

Θα αναλυθούν κυρίως θέματα υψηλής ειδίκευσης και προσόντων, υποχρεώσεων δημόσιου συμφέροντος σε υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με ζωτικούς τομείς όπως η υγεία, η ασφάλεια, η στέγη, η ποιότητα ζωής κ.τ.λ., θέματα αυστηρού αυτοελέγχου (επαγγελματικοί κανόνες, κώδικες δεοντολογίας, πειθαρχικά μέτρα), προσωπικής ευθύνης και ανεξαρτησίας της επαγγελματικής συμπεριφοράς από οικονομικά και άλλα συμφέροντα.

Την έναρξη της εκδήλωσης θα κηρύξει ο πρόεδρος της Ομάδας «Ευρώπη της πολυμορφίας» Arno Metzler. Οι εκπρόσωποι της κατηγορίας των ελεύθερων επαγγελμάτων, στο πνεύμα του «Ευρωπαϊκού μανιφέστου για τους επαγγελματίες», που εγκρίθηκε πέρυσι στη Ρώμη κατά τη διάσκεψη με θέμα τα εν λόγω επαγγέλματα, παρουσιάζουν μια σύνοψη των επιτευγμάτων και εκθέτουν τα μελλοντικά μέτρα που θα ληφθούν με σύνθημα «από τη Ρώμη στις Βρυξέλλες».

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν πολυάριθμοι εκπρόσωποι —σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο— κλάδων ελεύθερων επαγγελμάτων, καθώς και πανεπιστημιακοί, οι οποίοι θα χωριστούν σε τρεις ομάδες στρογγυλής τραπέζης και θα αναλύσουν τα εξής ζητήματα:

  • Η εγκατάλειψη του στερεοτύπου του προστατευτισμού και η προσαρμογή του ορισμού του «δημόσιου συμφέροντος» στις κοινωνικές εξελίξεις.
  • Μεταβάλλει άραγε η ψηφιοποίηση τις βασικές ανάγκες της ανθρωπότητας και πώς επηρεάζονται τα ελεύθερα επαγγέλματα;
  • Άραγε οι περιορισμοί ως προς τις συμμετοχές μετοχικού κεφαλαίου είναι πλέον περιττοί ή περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ; Τα συμφέροντα των επενδυτών έναντι των επαγγελματικών απαιτήσεων.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 27 Νοεμβρίου από τις 10.00 έως τις 17.00 (cl).