40% του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να διατεθεί για την κλιματική αλλαγή

Με τη γνωμοδότησή της με τίτλο «Ευρωπαϊκό σύμφωνο ‘‘ο χρηματοπιστωτικός τομέας υπέρ του κλίματος’’», η ΕΟΚΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των απαραίτητων μέτρων μετάβασης σε μια οικολογική οικονομία. Υποστηρίζει ότι 40 % του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να διατίθεται στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της.

«Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τον άνθρωπο και τον πλανήτη μας. Ωστόσο, βλέπουμε και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την ανάγκη μετατροπής της ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια βιώσιμη οικονομία. Και τούτο μπορούμε να το πετύχουμε, αν δράσουμε συλλογικά στην Ευρώπη», υποστηρίζει ο κ. Rudy de Leeuw.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη πρέπει να διατίθενται 1 115 δισ. ευρώ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Το σύμφωνο του χρηματοπιστωτικού τομέα υπέρ του κλίματος προϋποθέτει ένα σαφές και προβλέψιμο ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικής. Με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2021-2027 πρέπει να προαχθούν η βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και οι υψηλής ποιότητας θέσεις εργασίας. Το μερίδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ που διατίθεται στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της πρέπει να αυξηθεί σε 40%.

Πρέπει επίσης η ΕΤΕπ να εξελιχθεί στην κατ’ εξοχήν τράπεζα της βιώσιμης ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση της ενεργειακής μετάβασης, των οικολογικών μεταφορών και της αντίστοιχης καινοτομίας. Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός ενιαίου ενωσιακού συστήματος κατηγοριοποίησης (ταξινομία) με σκοπό την προαγωγή βιώσιμων έργων και επενδύσεων με τη μέγιστη ευεργετική επίδραση στον περιβάλλον και την οικονομία.

Οικολογικά σήματα θα πρέπει να χορηγούνται σε επενδύσεις που ανταποκρίνονται στην ταξινομία της ΕΕ και στις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές βιωσιμότητας. Θα πρέπει δε να ενθαρρύνονται η κυκλική οικονομία και οι επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικά κτήρια. Συν τοις άλλοις, σε κάθε συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες πρέπει να συμπληρώνονται από την υποχρέωση τήρησης των δεσμεύσεων της Συμφωνίας του Παρισιού

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι, σε βάθος χρόνου, μόνο όσοι θα έχουν μεταβεί σε μια οικολογικού χαρακτήρα οικονομία θα παραμείνουν στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς. Εμείς οι Ευρωπαίοι μπορούμε να ηγηθούμε αυτής της εξέλιξης». (sma)