Επίτροπος Στυλιανίδης: ο μηχανισμός rescEU αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βελτίωση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ

Λαμβάνοντας υπόψη τις δραματικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η ΕΟΚΕ κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να υιοθετήσουν περαιτέρω κοινά μέτρα και πολιτικές ως μέρος της πρότασής της για τον rescEU για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη αντιμετώπιση καταστροφών.

Στις 18 Οκτωβρίου η ΕΟΚΕ παρουσίασε τις προτάσεις της για την ενίσχυση των ενωσιακών επεμβάσεων πολιτικής προστασίας - rescEU στον κ.

Ο κ. Στυλιανίδης υπογράμμισε τη σημασία της γνωμοδότησης της ΕΟΚΕ, δεδομένου ότι αντανακλά τον τρόπο σκέψης των Ευρωπαίων πολιτών, και τόνισε ότι «ο νέος μηχανισμός rescEU αποτελεί το πρώτο βήμα για τη βελτίωση του μηχανισμού για τις ενωσιακές παρεμβάσεις πολιτικής προστασίας και θα πρέπει να συμβάλλει στην κάλυψη των ελλείψεων στις υφιστάμενες δομές για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και να εστιάζει στην πρόληψη. Ο εν λόγω μηχανισμός θα συμπληρώσει, αλλά δεν θα αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα ανταπόκρισης.»

Ο Επίτροπος συμφώνησε ότι η πρόταση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αντιμετώπιση καταστροφών αλλά να συμβάλλει στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση αυτών.

Κατά την άποψή του, ο rescEU αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη επαφών με τους Ευρωπαίους πολίτες, καθότι συνιστά μήνυμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

«Η εμπειρία των τελευταίων ετών έδειξε ότι ο υφιστάμενος μηχανισμός πολιτικής προστασίας, ένα σύστημα που βασίζεται σε εθελοντικές συνεισφορές από τα κράτη μέλη, είναι ανεπαρκής για την αντιμετώπιση μείζονων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο εισηγητής της ΕΟΚΕ κ. Δημήτρης Δημητριάδης. «Χρειάζεται να εκπαιδεύσουμε και να προετοιμάσουμε τους ανθρώπους όλων των ηλικιών, ξεκινώντας με τα παιδιά, να μπορούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, χρειαζόμαστε έναν κοινό μηχανισμό για ολόκληρη την Ευρώπη.»

Η ΕΟΚΕ πιστεύει ότι πρέπει να εκπονηθούν γενικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για τη θέσπιση ενός γενικού και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου σε ζητήματα όπως τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ο εθελοντισμός και η θεσμοθετημένη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα του κύκλου πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, χρειάζεται να θεσπιστεί η δέσμευση ποσοστού των προϋπολογισμών των κρατών μελών για δράσεις πρόληψης. (sma)