Η σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Οκτώβριο περιελάμβανε συζήτηση με τον Michel Barnier, τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ (Brexit), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Barnier απηύθυνε έκκληση για μια στενή εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit. Στο πλαίσιο αυτό, η ειρήνη στην Ιρλανδία πρέπει να αποτελέσει ύψιστη προτεραιότητα, ενώ συγχρόνως «η ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς είναι αδιαπραγμάτευτη».

Ο κ. Michel Barnier παρουσίασε στα μέλη της ΕΟΚΕ την εξελικτική πορεία των διαπραγματεύσεων για το Brexit, από τη δική του σκοπιά, και τόνισε ιδιαίτερα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αποφασισμένη να συμφωνήσει σε μια τακτική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ, δεδομένου ότι «εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος ενός Brexit χωρίς επικυρωμένη συμφωνία». Ο κ. Barnier υπογράμμισε επίσης ότι «Το Brexit είναι απλώς ένα στάδιο και όχι ο τελικός προορισμός» και ότι η σημαντικότερη πρόκληση αυτή τη στιγμή συνίσταται στην αναδιαμόρφωση μιας νέας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου βάσει των εξής δύο πυλώνων: των οικονομικών ανταλλαγών και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier άνοιξε τη συζήτηση επισημαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών στην μετά το Brexit εποχή. «Είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνον να διατηρηθεί η σχέση που οικοδομήθηκε με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου τα τελευταία 44 χρόνια, αλλά και να ενδυναμωθεί. Έχουμε ακόμα μακρύ δρόμο να διανύσουμε και θα πρέπει να καταβάλλουμε επίπονες προσπάθειες, όμως, η ΕΟΚΕ θα βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό σας!», δήλωσε ο κ. Jahier.