Διαθέσιμες Γλώσσες:

Κύριο άρθρο

Χωρίς ειρήνη δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, ευημερία και μέλλον

Αξίζει να αγωνιζόμαστε καθημερινά για την ειρήνη.

Ο βασικός λόγος ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης λεγόταν πάντα ότι είναι η διασφάλιση της ειρήνης μεταξύ των κρατών μελών της και αυτό για περισσότερες των επτά δεκαετιών. Ακόμη ένα πειστικό επιχείρημα υπέρ της Ευρώπης είναι ο ρόλος που διαδραμάτισε κατά τη διαδικασία επανένταξης των χωρών του πρώην ανατολικού μπλοκ στη Δύση - γεγονός που δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες την αίσθηση του ανήκειν και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Ημερολόγιο

22-23/11/2018, Αθήνα

12οΣεμινάριο της ΕΟΚΕσχετικά με τα ΜΜΕ και την Κοινωνία Πολιτών - Επιβεβαίωση των αξιών της Ευρώπης

28/11/2018, Βρυξέλλες

Διάσκεψη Καταναλωτών τηςΕΟΚΕ

12-13/12/2018, Βρυξέλλες

Σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ

Εν συντομία

Αντιπροσωπεία της ΕΟΚΕ συζητά για τον κοινωνικό διάλογο και την πολιτική για την νεολαία με Αλβανούς εταίρους

Μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής συναντήθηκαν με εκπροσώπους της αλβανικής κοινωνίας πολιτών στα Τίρανα στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν για την κατάσταση του κοινωνικού διαλόγου στην Αλβανία και για την πολιτική για τη νεολαία και τη συμμετοχή των νέων στη χώρα.

Πέντε ερωτήσεις προς την Eleonora Di Nicolantonio

Η Eleonora Di Nicolantonio είναι, από την 1η Οκτωβρίου 2018, η νέα προϊσταμένη του Τμήματος Επικοινωνίας της ΕΟΚΕ, διαδεχόμενη τον κ. Peter Lindvald-Nielsen.

#JubelFestival - Τα μέλη της ΕΟΚΕ συζητούν νέες ιδέες για το μέλλον της Ευρώπης

Πραγματική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και μαθησιακή εμπειρία, το φεστιβάλ Jubel ―το πρώτο αφιερωμένο στην ευρωπαϊκή δημοκρατία βελγικό φεστιβάλ― πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018 στο πάρκο «Léopold» στις Βρυξέλλες. Τα μέλη της ΕΟΚΕ Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert και Daniel Mareels ηγήθηκαν συζήτησης σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, η οποία έχει ιδιαίτερη σημασία ενόψει των επικείμενων ευρωπαϊκών εκλογών.

 

Κατανοώντας την Ευρώπη στη μητρική μας γλώσσα

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή φιλοξενεί έκθεση με τίτλο Η ΕΕ μιλάει τη γλώσσα σας επ' ευκαιρία της 60ής επετείου της πρώτης νομικής πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Κανονισμού αριθ. 1/58, που όριζε τις γλώσσες που θα χρησιμοποιούνταν στα όργανα της ΕΕ. Η έκθεση αποτελεί φόρο τιμής στην πολύγλωσση Ευρώπη και τον πλούτο της.

Νέα της ΕΟΚΕ

Εγχειρήματα από 27 χώρες διαγωνίζονται για το Βραβείο της ΕΟΚΕ για την Κοινωνία των Πολιτών 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

Η ΕΟΚΕ παρέλαβε 148 υποψηφιότητες για το βραβείο της, το οποίο φέτος θα απονεμηθεί σε καινοτόμες πρωτοβουλίες που προωθούν τις ταυτότητες, τις ευρωπαϊκές αξίες και την πολιτιστική κληρονομιά στην Ευρώπη

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ), η φωνή της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών σε επίπεδο ΕΕ, εγκαινίασε το φετινό βραβείο, αξίας 50 000 ευρώ, τον Ιούνιο. Η υποβολή των αιτήσεων, που έληξε στις 7 Σεπτεμβρίου, προσέλκυσε υποψηφίους από 27 κράτη μέλη της ΕΟΚΕ, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον της κοινωνίας πολιτών για το βραβείο έχει αυξηθεί από το 2017, όταν εκπροσωπούνταν μόλις 20 χώρες.

Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ ενός φιλόδοξου προϋπολογισμού της ΕΕ ύψους τουλάχιστον 1,3% του ΑΕΕ της ΕΕ

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου με τον κ. Günther Oettinger, Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο σε θέματα προϋπολογισμού και ανθρωπίνων πόρων, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η ΕΟΚΕ, συντασσόμενη με την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ζήτησε έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό ύψους τουλάχιστον 1,3% του ΑΕΕ. Αυτός ο προϋπολογισμός θα παρείχε στην ΕΕ τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση των τρεχουσών και των μελλοντικών προκλήσεων. Η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με έναν ισχυρό προϋπολογισμό πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές του Μαΐου 2019 θα έστελνε ένα σημαντικό πολιτικό μήνυμα και θα διασφάλιζε την ταχεία εφαρμογή σημαντικών προγραμμάτων δαπανών.

Στην ημερίδα της ΕΟΚΕ διατυπώθηκε το αίτημα να επιδιωχθεί σύντονα η υλοποίηση μιας φιλόδοξης πολιτικής συνοχής μετά το έτος 2020.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα την πολιτική συνοχής μετά το 2020 περιλαμβάνουν μεν πολλές θετικές πτυχές, αλλά δεν κρίνονται αρκετά φιλόδοξες. Ένας προϋπολογισμός συνοχής που έχει περικοπεί κατά 10 % σε σύγκριση με τον προηγούμενο δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των σημερινών πολιτικών και των περιβαλλοντικών θεμάτων. Πρέπει να επιτευχθεί τελική συμφωνία με θέμα τον προϋπολογισμό της περιόδου 2021-2027, πριν από τις ευρωεκλογές του 2019 δεδομένων των αλλαγών που συντελούνται στην ΕΕ.

Η γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων θα συμβάλει στην αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ κατά 16 δισ. ευρώ

Το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των φύλων είναι το αποτέλεσμα διακρίσεων κατά των γυναικών, οι οποίες αρχίζουν ήδη από την παιδική ηλικία. Η ΕΟΚΕ προτείνει μια πολυεπίπεδη προσέγγιση και ολιστικές πολιτικές για την αντιμετώπιση των διαφόρων πηγών ανισότητας.

Πρέπει να εξασφαλισθεί επαρκής κοινωνική προστασία στους εργαζόμενους σε όλες τις σχέσεις απασχόλησης

Η πρόσβαση στην κοινωνική προστασία αποτελεί βασικό στοιχείο μιας πιο δίκαιης κοινωνίας. Για πολλούς όμως στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας -ιδίως για όσους δραστηριοποιούνται σε νέες μορφές απασχόλησης ή για τους αυτοαπασχολούμενους- καθίσταται ολοένα και περισσότερο ανεπαρκής. Αυτήν την προειδοποίηση απευθύνει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στη γνωμοδότησή της για την πρόταση σύστασης που κατέθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία.

H Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Minority SafePack» παρουσιάστηκε στην ΕΟΚΕ

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ που διεξήχθη στις 20 Σεπτεμβρίου, οι πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο «Minority SafePack» παρουσίασαν την πρότασή τους, η οποία αποσκοπεί να βελτιώσει την προστασία των εθνικών και των γλωσσικών μειονοτήτων στην Ευρώπη.

Οι καταναλωτικοί κανόνες πρέπει τόσο να προστατεύουν τους καταναλωτές όσο και να βοηθούν τους εμπόρους να αντιμετωπίζουν τις αναταράξεις που δημιουργεί η άνθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη

Οι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και των καταναλωτών επεφύλαξαν από κοινού χλιαρή υποδοχή στην προτεινόμενη Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές της Επιτροπής, κατά τη σύνοδο ολομέλειας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής στις 20 Σεπτεμβρίου. Λαμβάνοντας θέση επί της δέσμης μέτρων, η ΕΟΚΕ διερωτήθηκε κατά πόσον η Νέα Συμφωνία για τους Καταναλωτές ανταποκρίνεται στο στόχο της να καταστήσει την καταναλωτική νομοθεσία της Ευρώπης κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή. Κατά την άποψή της, θα έπρεπε να δοθεί προτεραιότητα στην έμπρακτη εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων προστασίας των καταναλωτών.

Η ΕΟΚΕ ζητεί μια τεχνητή νοημοσύνη χωρίς αποκλεισμούς, στα πλαίσια της οποίας οι εργαζόμενοι θα βρίσκονται στη πρώτη θέση κατά την εισαγωγή έξυπνων τεχνολογιών στον χώρο εργασίας

Η ΕΕ οφείλει να διασφαλίσει ότι η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα θέσει σε κίνδυνο την ποιότητα της εργασίας στην Ευρώπη. Οι σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και μηχανών πρέπει να ρυθμιστούν ούτως ώστε οι άνθρωποι να μην γίνουν ποτέ εκτελεστικά όργανα των μηχανών, τονίζει η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή σε έκθεσή της που υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου.

Όλες οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων πρέπει να απαγορευτούν και όλοι οι φορείς της αγοράς πρέπει να προστατευτούν

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές οδηγούν σε αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Όπως αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Ωστόσο, η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση οδηγίας σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων δεν είναι αρκετά φιλόδοξη.

Η ΕΟΚΕ ζητεί να ληφθούν υποχρεωτικά μέτρα για τις διαδικτυακές πλατφόρμες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης

Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να λειτουργούν με πιο υπεύθυνο τρόπο και να τηρούν αυστηρούς κανόνες. Η ΕΟΚΕ συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό θα συνιστούσε μεγάλο βήμα προς τα εμπρός σχετικά με την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Εντούτοις, στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν περιλαμβάνονται πρακτικά μέτρα για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. Στη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο κ. Martin Siecker και η οποία υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΟΚΕ προτρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκρίνει υποχρεωτικά μέτρα.

Η νέα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή αγορά θα προστατεύει τις ΜΜΕ

Ο νέος κανονισμός για την ψηφιακή ενιαία αγορά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προστατεύει μόνον τους καταναλωτές που κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά για πρώτη φορά και τις ΜΜΕ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιγραμμικές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης θα μπορούν να επιλύουν ενδεχόμενες συγκρούσεις εξωδικαστικά. Η εν λόγω πρόοδος επισημαίνεται στη γνωμοδότηση που εκπόνησε ο κ. Marco Vezzani , η οποία υιοθετήθηκε από τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ που πραγματοποιήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2018.

Το περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης της Επιτροπής υστερεί σημαντικά ως προς τη φιλοδοξία και τους πόρους

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) προειδοποίησε ότι το περιβαλλοντικό σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αποσκοπεί στη βελτίωση της ισχνής και άνισης εφαρμογής της ενωσιακής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και διακυβέρνησης σε όλη την ΕΕ, υστερεί σημαντικά ως προς τη φιλοδοξία και τους πόρους, προτείνοντας μέτρα που δεν είναι αρκετά τολμηρά ώστε να επιβάλουν ικανές και ομοιόμορφες κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση των κρατών μελών.

Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για επενδύσεις στην ευφυή, ασφαλή και αειφόρο κινητικότητα

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ, κ. Luca Jahier, και η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφορών, κ. Violeta Bulc, συμμετείχαν σε μια ζωηρή συζήτηση σχετικά με την κινητικότητα κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2018. Η θέσπιση ενός κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου για την εύρυθμη λειτουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, η ψηφιοποίηση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται στις χερσαίες μεταφορές, η καλύτερη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων συστημάτων τηλεδιοδίων και οι επενδύσεις στην καθαρή ηλεκτρική ενέργεια αποτέλεσαν τα κεντρικά θέματα της συζήτησης που διενεργήθηκε με τα μέλη της ΕΟΚΕ.

Η ΕΟΚΕ τάσσεται υπέρ ενός ισχυρότερου Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» για την περίοδο μετά το 2020

Ένας ισχυρότερος προϋπολογισμός, περισσότερες συνέργειες μεταξύ των δικτύων, αδιάλειπτη τεχνική υποστήριξη, ανανεωμένη δέσμευση για επενδύσεις σε έργα ηλεκτρικής ενέργειας και διττή χρήση των μη στρατιωτικών και των στρατιωτικών υποδομών. Στη γνωμοδότηση που εκπόνησαν οι κκ.Aurel Laurențiu Plosceanu και Graham Watson, και η οποία υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας της ΕΟΚΕ στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΟΚΕ εκφράζει την ευρεία υποστήριξή της προς τον νέο κανονισμό για τον Μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΜΣΕ) για την περίοδο 2021-2027 και επισημαίνει τους τομείς στους οποίους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.

Νέα των Ομάδων

Μπορούμε να διατηρήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον;

Της Ομάδας Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

Η διασφάλιση της επιτυχίας στον κοινωνικό χώρο προϋποθέτει επιτυχία στο χώρο της οικονομίας Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, πρέπει να βελτιωθεί η αποδοτικότητά του και να αυξηθεί η παραγωγικότητα στην Ευρώπη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα συμπεράσματα της συζήτησης με θέμα «Το Ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο — Μπορούμε να το διατηρήσουμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον;»

Η αντιστροφή του ευρωσκεπτικισμού

Από την Ομάδα Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Η Ομάδα Εργαζομένων συνεδρίασε αυτόν τον μήνα στη Βιέννη για να συζητήσει σχετικά με την αυστριακή Προεδρία, καθώς και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και οι πολίτες της Ευρώπης και τις στρατηγικές αντιμετώπισής τους από τα συνδικάτα.

Η καταπολέμηση του λαϊκισμού αφορά όλους μας

από την ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» της ΕΟΚΕ

Η οικονομική πρόοδος και η κοινωνική σταθερότητα αποτελούν δύο εξαιρετικά όπλα για την καταπολέμηση του ευρωσκεπτικισμού, ωστόσο δεν επαρκούν. Σε διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Εργατικό Επιμελητήριο Vorarlberg στο Feldkirch της Αυστρίας στις 11 Οκτωβρίου 2018, η Ομάδα «Πολυμορφία Ευρώπη» εξέτασε πώς και γιατί αναδύθηκε ο λαϊκισμός στην ΕΕ και επεσήμανε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει για την καταπολέμησή του η κοινωνία πολιτών.

Προσεχώς / Πολιτιστικές εκδηλώσεις της ΕΟΚΕ

Επιβεβαίωση των αξιών της Ευρώπης

Ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών στην προστασία, την προώθηση και την ενίσχυση των παραδοσιακών αξιών μας, με το βλέμμα στραμμένο στις προσεχείς ευρωεκλογές

Στο 12ο Σεμινάριο της κοινωνίας πολιτών για τα ΜΜΕ, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 23 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή θα εξετάσει τις ευρωπαϊκές αξίες ως μέρος της ευρωπαϊκής κληρονομιάς.

Ο Edvard Stepančič και ο κονστρουκτιβισμός πέρα από τα σύνορα

Σε συνδυασμό με τη σύνοδο ολομέλειας του Οκτωβρίου, θα παρουσιαστεί στο αίθριο 6 έκθεση ζωγραφικής με τίτλο «Ο Edvard Stepančič και ο κονστρουκτιβισμός πέρα από τα σύνορα». Η έκθεση περιλαμβάνει ιδιωτική συλλογή 21 αυθεντικών έργων τέχνης και θα εγκαινιαστεί την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου και ώρα 13.00 από τον Πρόεδρο της ΕΟΚΕ Luca Jahier.

Τροφή για σκέψη

Τον Νοέμβριο, η ΕΟΚΕ θα φιλοξενήσει έκθεση με τίτλο Τροφή για Σκέψη, που θα περιλαμβάνει 25 ελαιογραφίες του γνωστού καλλιτέχνη Bruce Thurman. Έχοντας τη μορφή εικονογραφημένου βιβλίου μαγειρικής, η έκθεση είναι ένα ταξίδι στις διαφορετικές συνταγές της Ευρώπης, επιδεικνύοντας διαφορετικές νοοτροπίες όσον αφορά την τροφή.