Η άφιξη των νέων ασκουμένων της ΕΟΚΕ στα μέσα Σεπτεμβρίου

Καλωσορίζουμε με ικανοποίηση 29 ταλαντούχους νέους διπλωματούχους από ολόκληρη την Ευρώπη, οι οποίοι ξεκίνησαν μια συναρπαστική εκπαιδευτική εμπειρία στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ).

Στις 16 Σεπτεμβρίου, μια νέα ομάδα ασκουμένων εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για πεντάμηνη πρακτική άσκηση. Από τον Σεπτέμβριο έως τον Φεβρουάριο, οι νέοι ασκούμενοι θα συμμετάσχουν σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατάρτισης που θα τους προσφέρει την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους ρόλους και τις δραστηριότητες της ΕΟΚΕ και να αποκτήσουν επαγγελματική πείρα σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Αυτή η πρακτική άσκηση δεν αποτελεί την πρώτη εμπειρία των ασκουμένων μας σε ένα διεθνές περιβάλλον, καθότι οι περισσότεροι από αυτούς έχουν πραγματοποιήσει σπουδές στο εξωτερικό στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus. Προερχόμενοι από διαφορετικά επαγγελματικά περιβάλλοντα, οι νέοι μας ασκούμενοι διαθέτουν πλούσια εμπειρία σε ένα ευρύ πεδίο κλάδων και υπόσχονται να εμπλουτίσουν την ΕΟΚΕ με νέες ιδέες.

Σε ένα πνεύμα διαρκούς συνεργασίας με το Κολέγιο της Ευρώπης, η ΕΟΚΕ υποδέχεται και πάλι φέτος μεταξύ των ασκουμένων της μία διπλωματούχο του Κολεγίου, την Margaux Cognard, η οποία πρόσφατα ολοκλήρωσε τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών της στις ευρωπαϊκές πολιτικές επιστήμες και την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση (European Political and Governance Studies) στο Κολέγιο.

Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί τους και να παρακολουθήσουμε την επαγγελματική τους πορεία! (gb)