Μια ανοιχτή Ευρώπη - Πώς μας ωφελεί όλους;

από την Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ

«Μια ανοικτή οικονομία και μια ανοικτή κοινωνία είναι βασικοί παράγοντες της ευημερίας, της ευζωίας και του τρόπου ζωής στην Ευρώπη», σύμφωνα με τη Δήλωση του Ελσίνκι με θέμα την Ανοικτή Ευρώπη (Open Europe)». Τη δήλωση συνυπέγραψαν η Ομάδα των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ, η Συνομοσπονδία Φινλανδικών Βιομηχανιών ΕΚ και το Φινλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο κατά τη διάρκεια της διάσκεψης με τίτλο «Μια ανοιχτή Ευρώπη - Πώς μας ωφελεί όλους;» η οποία διεξήχθη στις 9 Οκτωβρίου στο Ελσίνκι (Φινλανδία).

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος ομιλητές υψηλού επιπέδου ως εκπρόσωποι, μεταξύ άλλων, της Φινλανδικής Προεδρίας και της φινλανδικής κυβέρνησης, ερευνητικών κέντρων και της Ομάδας των Εργοδοτών της ΕΟΚΕ. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν εν πολλοίς ότι μια ανοικτή Ευρώπη είναι βασική προϋπόθεση για μια ισχυρή ΕΕ, τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά.

«Βασικό στοιχείο του ευρωπαϊκού συστήματος είναι ο ανοικτός του χαρακτήρας κι αυτό είναι κάτι που ενστερνιζόμαστε. Μολονότι έχει αμφισβητηθεί από άλλες χώρες, εμείς θέλουμε να τον υπερασπιστούμε», δήλωσε ο κ. Jyri Häämies, γενικός διευθυντής της Συνομοσπονδίας Φινλανδικών Βιομηχανιών κατά την εναρκτήρια ομιλία του. «Μόνο μια ισχυρή ΕΕ μπορεί να επιτύχει σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού, αβεβαιότητας και διακυμάνσεων και να εξασφαλίσει στους Ευρωπαίους πολίτες ασφάλεια και ευημερία», προσέθεσε ο πρόεδρος της Ομάδας των Εργοδοτών κ. Jacek Krawczyk.

Στη Δήλωση του Ελσίνκι με θέμα την Ανοικτή Ευρώπη αποτυπώνεται αυτή η πεποίθηση. Υπογραμμίζεται ότι μια ανοικτή οικονομία της ΕΕ προϋποθέτει την εδραίωση ενός διεθνούς εμπορίου βασισμένου σε κανόνες, την ενίσχυση της πλήρως λειτουργικής ενιαίας αγοράς και την προαγωγή της καινοτομίας, των δεξιοτήτων και του ανταγωνισμού ως θεμελίων της οικονομικής ανάπτυξης. Προϋπόθεση δε για μια ισχυρή ΕΕ είναι ο συνδυασμός της με μια ανοικτή κοινωνία βασισμένη σε ορισμένες αξίες και με μέλημα την προστασία του κράτους δικαίου, την προαγωγή του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών και την αναγνώριση της ετερότητας των ατόμων.

Επιλέγοντας τον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της Δήλωσης:

 https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/helsinki_declaration_on_open_europe.pdf (lj)