Η σύνοδος ολομέλειας της ΕΟΚΕ του Σεπτεμβρίου φιλοξένησε την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια Emily O’Reilly, η οποία προέβη σε απολογισμό του έργου που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια της θητείας της και διατύπωσε την άποψή της σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση και τον τρόπο επίλυσής τους. Ο δε Πρόεδρος της ΕΟΚΕ κ. Luca Jahier τόνισε την ανάγκη τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να είναι φιλικά διακείμενα προς τους πολίτες.

Η κ. O'Reilly επεσήμανε ότι, όταν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα ευαίσθητο ζήτημα, η μεταξύ τους συνεργασία είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αλλαγών. «Όταν τίθεται ένα δύσκολο και λεπτό ζήτημα, η συνεργασία και η συσπείρωση των δυνάμεων όλων των ενδιαφερόμενων φορέων —από τα θεσμικά όργανα έως τα κράτη μέλη— συντελούν πάντοτε στην επίτευξη αλλαγών», δήλωσε η κ. O'Reilly. Αλλαγές επέρχονται μόνον όταν ασκούνται πιέσεις σε ορισμένο επίπεδο διότι, σε αυτήν την περίπτωση, το συγκεκριμένο ζήτημα τοποθετείται υψηλότερα στις προτεραιότητες των θεσμικών οργάνων».

Ο κ. Jahier υπογράμμισε ότι η ΕΟΚΕ αποτελεί φιλικά διακείμενο προς τους Ευρωπαίους πολίτες όργανο της ΕΕ και εξήρε τον ρόλο και το έργο της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας στην προκειμένη περίπτωση.

«Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ΕΟΚΕ αποτελείται από 350 μέλη που βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τον τοπικό πληθυσμό», παρατήρησε ο κ. Jahier. «Χρειαζόμαστε μια διοίκηση φιλικά διακείμενη προς τους πολίτες και πιστεύουμε ότι ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή μπορεί να συμβάλει σε αυτό καθοριστικά, βοηθώντας τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να προσαρμοστούν στην αλλαγή αυτή. Εσείς, κ. O'Reilly, λάβατε μια σειρά μέτρων προς αυτή την κατεύθυνση και η ΕΟΚΕ ακολουθεί πιστά τις συστάσεις σας και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο και στο μέλλον». (mp)