Η ΕΟΚΕ υποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής που έχει ως στόχο να καταστήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα περισσότερο δημοκρατική και, πιο συγκεκριμένα, να προωθήσει τη μετάβαση από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία σε θέματα φορολογίας της ενέργειας.

Στη γνωμοδότησή της που καταρτίστηκε από την κ. Baiba Miltoviča και τον κ. Dumitru Fornea και υιοθετήθηκε κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, η ΕΟΚΕ υπέδειξε ειδικότερα την ενέργεια ως τον τομέα στον οποίο απαιτείται ένα ταχύ και πιο δημοκρατικό σύστημα ψηφοφορίας σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίζει επί ίσοις όροις με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αλλαγή αυτή είναι πρωταρχικής σημασίας για την τροποποίηση της οδηγίας-πλαισίου του 2003 σχετικά με τη φορολογία της ενέργειας και, κατά συνέπεια, για την ολοκλήρωση της ενεργειακής μετάβασης και την επίτευξη των στόχων που αφορούν την ενέργεια και το κλίμα με ορίζοντα το 2030.

«Οι καταναλωτές έχουν ωφεληθεί ελάχιστα από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και δεν αποκομίζουν το μερίδιο που τους αναλογεί από τις προσπάθειες της ΕΕ στον ενεργειακό τομέα», τόνισε η κ. Miltoviča. «Επιπλέον, τα επίπεδα χρέωσης των χρηστών ενέργειας στην ΕΕ είναι ήδη πολύ υψηλά. Περίπου το 40% της τελικής τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας που καταβάλλουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές αφορά φόρους και εισφορές», πρόσθεσε.

Η μετάβαση από την ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία είναι δύσκολη στην προκειμένη περίπτωση διότι συνεπάγεται μεταβίβαση της κυριαρχίας στον ευαίσθητο τομέα της φορολογίας. Γι’ αυτό το λόγο, ο κ. Fornea επεσήμανε ότι «η εκχώρηση κυριαρχίας πρέπει να συμβαδίζει με την υλοποίηση μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης. Προτεραιότητά μας είναι η επίτευξη κοινωνικής δικαιοσύνης. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η φορολόγηση των πλέον ρυπογόνων καυσίμων θα μπορούσε να ζημιώσει άμεσα τα ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας και να θεωρηθεί ως πρόσθετη επιβάρυνση», κατέληξε ο κ. Fornea. (mp)