Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να ωφελήσει τις περιφερειακές οικονομίες της Ευρώπης

Η ενεργειακή μετάβαση μπορεί να ωφελήσει τις περιφερειακές οικονομίες της Ευρώπης Η μετάβαση σε αποκεντρωμένες, ανανεώσιμες και ψηφιοποιημένες μορφές ενεργειακού εφοδιασμού θα έχει και οικονομικά οφέλη για τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέραν των περιβαλλοντικών. Σε έκθεση του Lutz Ribbe, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει ότι υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις λόγοι για τους οποίους η έξυπνη ενεργειακή παραγωγή μπορεί να βοηθήσει τις περιφερειακές οικονομίες και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνδέει συστηματικά τη μελλοντική πολιτική περιφερειακής και κοινωνικής συνοχής με την πρωτοβουλία για την Ενεργειακή Ένωση.

Παρότι ο δημόσιος και πολιτικός διάλογος σε ευρωπαϊκό επίπεδο τείνει να εστιάζει στα περιβαλλοντικά οφέλη και τους κινδύνους της αποκεντρωμένης μετάβασης, η ΕΟΚΕ προτάσσει ένα διαφορετικό επιχείρημα, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας θα έχει οικονομικά οφέλη για τις περιφέρειες της ΕΕ. Η ενεργειακή μετάβαση αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις τοπικές οικονομίες, ιδίως τις διαρθρωτικά αδύναμες και αγροτικές ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, που υιοθετήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας της 11ης Ιουλίου 2018, τονίζει ότι η απαλλαγμένη από τις ανθρακούχες εκπομπές ενεργειακή παραγωγή δύναται να ωφελήσει τις περιφέρειες:

  • μειώνοντας την ανάγκη για εισαγωγές καυσίμων,
  • δημιουργώντας οικονομική αξία εντός της εν λόγω περιφέρειας, ιδίως εάν η ιδιοκτησία παραμείνει τοπική,
  • δημιουργώντας βιώσιμες και ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσω της εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας,
  • και, τέλος,
  • αυξάνοντας τα περιφερειακά έσοδα από τη φορολογία.

Σε συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση κατά τη διάρκεια της συνόδου ολομέλειας της ΕΟΚΕ τον Ιούλιο, ο Maroš Šefčovič, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, τόνισε πόσο σημαντική ήταν η σύνδεση των ενεργειακών πρωτοβουλιών της ΕΕ με την περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των οργάνων της ΕΕ και της κοινωνίας πολιτών.

«Στο τοπικό επίπεδο μετουσιώνονται σε χειροπιαστά έργα τα σχέδια και οι πολιτικές δεσμεύσεις. Η Ενεργειακή Ένωση δεν μπορεί να οικοδομηθεί εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά στις πόλεις και στα χωριά μας. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική, για να βρούμε δημιουργικές λύσεις», δήλωσε ο κ. Šefčovič.

Ο κ. Šefčovič επανέλαβε την δέσμευση της Επιτροπής για μελλοντικές δράσεις με στόχο την εξάλειψη των υφιστάμενων φραγμών που εμποδίζουν την πλήρη και ενεργή συμμετοχή των ατόμων ως «παραγωγών-καταναλωτών» στην ενεργειακή μετάβαση, καθώς και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των επενδυτών στην οικολογική ενέργεια.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΚΕ Luca Jahier ολοκλήρωσε τονίζοντας το όραμα της ΕΟΚΕ και το ρόλο της στην εξασφάλιση του συνυπολογισμού όλων των φωνών: «Η ΕΟΚΕ προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι, συγκεντρώνοντας την εμπειρογνωσία της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών όλης της Ευρώπης, κανένας δεν θα μείνει πίσω στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας της Ευρώπης, είτε με όρους περιβάλλοντος, θέσεων εργασίας και ευκαιριών δημιουργίας οικονομικής αξίας, είτε ως καταναλωτής». (mp)