Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2018: οι καταθέσεις υποψηφιοτήτων ανοιχτές όλο το καλοκαίρι

Υπάρχει ακόμα χρόνος για οργανώσεις και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στην προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της κληρονομιάς να καταθέσουν υποψηφιότητα για το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών 2018 της ΕΟΚΕ προκειμένου να ενισχύσουν το προφίλ τους και να λάβουν χρηματικό ποσό για τη χρηματοδότηση των μελλοντικών έργων τους.

Οι δυνητικοί υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών και ιδιώτες που δραστηριοποιούνται:

  • στην ευαισθητοποίηση για τις πολλαπλές συνιστώσες και τον πλούτο των ευρωπαϊκών ταυτοτήτων·
  • στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολιτιστικού πλούτου της Ευρώπης·
  • στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά· και
  • στην προαγωγή των ευρωπαϊκών αξιών, όπως του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και του κράτους δικαίου.

Θα απονεμηθούν συνολικά 50 000 ευρώ σε πέντε, κατ’ ανώτατο όριο, νικητές.

Για το βραβείο μπορούν να διαγωνιστούν όλες οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και οι ιδιώτες που έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το Βραβείο της Κοινωνίας των Πολιτών, το οποίο διοργανώνεται για δέκατη συνεχή χρονιά, θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή με σκοπό την επιβράβευση και την ενθάρρυνση συγκεκριμένων πρωτοβουλιών και επιτευγμάτων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών ή/και απλών ιδιωτών που συνέβαλαν σημαντικά στην προώθηση των κοινών αξιών που προάγουν την ευρωπαϊκή συνοχή και ολοκλήρωση. Το Βραβείο του 2017 είχε ως θέμα την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας.

Ο πλήρης κατάλογος των προϋποθέσεων και το έντυπο ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας διατίθενται εδώ. (dm)