Οι μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πολιτική μεταξύ των ύψιστων προτεραιοτήτων για την ένταξη του Μαυροβουνίου στην ΕΕ

Μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ) και εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών του Μαυροβουνίου συναντήθηκαν στην Ποντγκόριτσα στις 17 Ιουλίου για να συζητήσουν την τρέχουσα κατάσταση και τα μελλοντικά βήματα όσον αφορά τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΕ και Μαυροβουνίου και υιοθέτησαν κοινή δήλωση.

Η Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή (ΜΣΕ) ΕΕ-Μαυροβουνίου ζήτησε από την κυβέρνηση του Μαυροβουνίου να εντείνει τις προσπάθειές της για την εκπλήρωση των στόχων που έχουν οριστεί για την ολοκλήρωση των κεφαλαίων της διαπραγμάτευσης, ιδίως δε των ενδιάμεσων στόχων για το κράτος δικαίου.

Όσον αφορά την κοινωνική πολιτική και την απασχόληση, η ΜΣΕ τόνισε τη σημασία του εργατικού δικαίου ως βάσης για τη διαρθρωτική μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, η οποία θα ωφελήσει τη συνολική οικονομική και κοινωνική κατάσταση της χώρας. Για να προετοιμαστούν ενόψει της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων, η ΜΣΕ κάλεσε τις αρχές του Μαυροβουνίου να ξεκινήσουν εγκαίρως τις ετοιμασίες ώστε να συμμετέχουν στο συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και του δικτύου υπηρεσιών απασχόλησης EURES, καθώς και στη χρήση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας. Όσον αφορά την κατάσταση των ΜΜΕ και των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στη χώρα, η ΜΣΕ εξέφρασε την ανησυχία της για την ελευθερία του Τύπου, ιδίως όσον αφορά τον εθνικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTCG.

Η επόμενη συνεδρίαση της ΜΣΕ - η 12η- θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες το δεύτερο εξάμηνο του 2018. Η ΜΣΕ αποτελείται από δώδεκα μέλη, έξι από κάθε πλευρά, που εκπροσωπούν την ΕΟΚΕ και την κοινωνία πολιτών του Μαυροβουνίου.(ks)