Η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την προστασία των γυναικών με αναπηρία

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) κάλεσε τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την προστασία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία, που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων στην κοινωνία της ΕΕ με βάση τόσο το φύλο όσο και την αναπηρία τους, και οι οποίες συχνά οδηγούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό.

Παρότι αποτελούν το 16% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού στην ΕΕ, αυτή η ομάδα 40 εκατομμυρίων γυναικών αποτελεί μία από τις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες στην ευρωπαϊκή κοινωνία.

Στη γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε τον Ιούλιο, η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν διαθέτουν ισχυρό νομικό πλαίσιο για την προστασία και τη διασφάλιση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία.

«Οι γυναίκες με αναπηρία χρειάζονται ειδική στήριξη, ωστόσο δε δίδεται η δέουσα έμφαση σε αυτές σε καμία από τις στρατηγικές της ΕΕ, ούτε στη στρατηγική για τις γυναίκες ούτε σε αυτή για τα άτομα με αναπηρία. Είναι σαν να εξαφανίστηκαν, σαν να είναι λιγότερο σημαντικές από τον υπόλοιπο πληθυσμό», ανέφερε η Gunta Anča, εισηγήτρια της γνωμοδότησης.

Η ΕΟΚΕ κάλεσε την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, και ιδίως το Άρθρο 6 που αφορά τις γυναίκες με αναπηρία.

Τόνισε την ανάγκη οι χώρες της ΕΕ να προσυπογράψουν τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που πλήττει τις γυναίκες με αναπηρία τρεις έως πέντε φορές περισσότερο από ό,τι τις γυναίκες χωρίς αναπηρία.

Η γνωμοδότηση θα τροφοδοτήσει την επικείμενη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ίδιο ζήτημα το φθινόπωρο. (ll)